Erasmus+ stručna praksa

Stručna praksa 2023/24

1. KRUG

Informacije za studente koji se prijavljuju na Natječaj Erasmus+ za stručnu praksu za ak. god. 2023./2024. – PRVI krug

 OBJAVLJENO: 22. SVIBANJ 2023.

OBAVEZNO DETALJNO PROČITATI NATJEČAJ I SVE INFORMACIJE O PRIJAVI I DOKUMENTACIJI TE OBRATITI PAŽNJU NA POSEBAN DIO NATJEČAJA

Sveučilište u Zagrebu raspisuje NATJEČAJ za mobilnost studenata u svrhu stručne prakse u okviru programa Erasmus+ za 2023./2024. – PRVI krug

Prvi krug Natječaja namijenjen je studentima koji započinju mobilnost u razdoblju od 11. rujna 2023. do 4. ožujka 2024. (datum početka mobilnosti). Završetak mobilnosti je najkasnije 30. rujna 2024.

Rok za online prijave: 29. rujna 2023. u 12 sati (postoji mogućnost i ranijeg zatvaranja natječaja u slučaju ranijeg isteka predviđenih sredstava).

VAŽNO:

 1. Student se prijavljuje preko online obrasca, sve privitke učitava u Online prijavni obrazac za studente: nalazi se dodacima Natječaju
 2. Svu papirnatu dokumentaciju student predaje Uredu za međunarodnu suradnju ERF-a (1.kat., soba T2) odmah nakon ispunjavanja online prijave
 3. Prijavna dokumentacija neće biti razmatrana u slučaju da ju student dostavi izravno Središnjem uredu za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu. Sva dokumentacija dostavlja se isključivo fakultetskom Uredu za međunarodnu suradnju.

Student sam pronalazi instituciju na kojoj će obavljati stručnu praksu i javlja im se s upitom o mogućnosti obavljanja iste. Nakon što dogovori praksu i termin, student prikuplja potrebnu dokumentaciju.

SVI DOKUMENTI POTREBNI ZA PRIJAVU NALAZE SE OVDJE: Dokumenti i obrasci - Erasmus stručna praksa 2023-2024

PRIJAVA MORA SADRŽAVATI:

 1. Isprintanu online prijavu i popratne dokumente.
 2. Potpisana Izjavu suglasnosti ECTS koordinatora s predloženom Erasmus+ stručnom praksom.
 3. Acceptance Confirmation - potvrda strane ustanove o prihvaćanju studenta na Erasmus+stručnu praksu, na zadanom obrascu
 4. Prijepis dosad položenih ispita i ocjena te ostvarenih ECTS bodova ovjeren u Studentskoj službi matičnoga fakulteta (na hrvatskom jeziku) i potvrdu o upisanom semestru (kod nas je to jedan dokument, iz prijepisa je vidljivo da ste upisani).
 5. Životopis na hrvatskom jeziku (na Europass obrascu, poveznica u Natječaju
 6. Motivacijsko pismo na hrvatskom jeziku koje uključuje i opis plana aktivnosti (do 400 riječi).
 7. Dokaz o znanju jezika na kojem će se obavljati praksa. Uvjet je minimalno B1 stupanj znanja po Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike (CEFR). Stupanj znanja mora biti naveden na potvrdi. Detaljne upute o tome koje su potvrde prihvatljive pročitajte u Dodatku br. I. ovog Natječaja.

  NAPOMENA: ERF NE IZDAJE POTVRDU O ZNANJU ENGLESKOG JEZIKA S NAZNAKOM STUPNJA ZNANJA PREMA ZAJEDNIČKOM EUROPSKOM REFERENTNOM OKVIRU ZA JEZIKE.
 8. Dodatno za studente s potporom za uključivanje (s invaliditetom - potvrdu ovlaštene ustanove iz koje se vidi stupanj invaliditeta.
 9. Dodatno za student s manje mogućnosti – odgovarajuće potvrde (vidi Dodatak II Natječaja)

OBJAVA REZULTATA NATJEČAJA

Parcijalni rezultati Natječaja bit će objavljivani na mjesečnoj bazi, sukladno planu navedenom u Natječaju.

Dokumenti i obrasci

Dokumenti i obrasci 2023/2024

Dokumenti i obrasci 2022/2023

Natječaj za stručnu praksu

Stručna praksa može trajati od 2 do 12 mjeseci. Trajanje stručne prakse i sadržaj prakse dogovara student s prihvatnom institucijom.

Sveučilište u Zagrebu raspisuje Natječaj za Erasmus + stručnu praksu u dva kruga. Natječaj se obično raspisuje u proljeće (svibanj) i krajem godine (studeni).  

Prvi krug Natječaja namijenjen je studentima koji započinju mobilnost u razdoblju od rujna do ožujka sljedeće godine. Drugi krug namijenjen je studentima  koji započinju mobilnost u razdoblju od ožujka do kraja te akademske godine (30.rujna).

Molimo da pažljivo pratite sve informacije objavljene na ovoj stranici jer sadrže pojašnjen postupak prijave, upute, rokove i ostale važne informacije.