Erasmus+ stručna praksa

Upute za prijavu 2019/20

2. KRUG

OBJAVLJENO: 16. PROSINCA 2019.

Sveučilište u Zagrebu objavilo je Rezultati 2. kruga Natječaja za mobilnost studenata u svrhu stručne prakse Erasmus+ u akademskoj godini 2019./20.


Informacije za studente koji se prijavljuju na Natječaj Erasmus+ za stručnu praksu za ak. god. 2019./2020. –DRUGI krug

OBJAVLJENO: 7. STUDENI 2019.

OBAVEZNO DETALJNO PROČITATI NATJEČAJ I SVE INFORMACIJE O PRIJAVI I DOKUMENTACIJI TE OBRATITI PAŽNJU NA POSEBAN DIO NATJEČAJA

 • Sveučilište u Zagrebu raspisuje NATJEČAJ za mobilnost studenata u svrhu stručne prakse u okviru Programa Erasmus+ za 2019./ 2020. – DRUGI krug

 • Drugi krug Natječaja namijenjen je studentima koji sa stručnom praksom žele početi u periodu 15. siječnja 2020. - 31. srpnja 2020. Završetak mobilnosti je najkasnije 30. rujna 2020.
 • Rok za prijave je 29.11.2019. (postoji mogućnost i ranijeg zatvaranja natječaja u slučaju ranijeg isteka predviđenih sredstava).
 • Student pronalazi instituciju na kojoj će obavljati stručnu praksu i javlja im se s upitom o mogućnosti obavljanja iste. Nakon što dogovori praksu i termin, student prikuplja potrebnu dokumentaciju.
 • SVI DOKUMENTI POTREBNI ZA PRIJAVU NALAZE SE OVDJE: Dokumenti i obrasci 2019/2020

PRIJAVA MORA SADRŽAVATI:

 1. Isprintan i potpisan online prijavni obrazac.
  Molimo pročitajte i Upute uz online prijavu. Prijavu donijeti na uvid ECTS koordinatoru.
 2. Potpisanu Izjavu suglasnosti ECTS koordinatora s predloženom Erasmus+ stručnom praksom. Obrazac pod Dokumenti i obrasci 2019/2020
 3. Prijepis dosad položenih ispita i ocjena te ostvarenih ECTS bodova ovjeren u studentskoj službi matičnoga fakulteta ili akademije (na hrvatskom jeziku) i potvrdu o upisanom semestru. Studenti diplomskog studija potvrdu s prijepisom ocjena s preddiplomskog studija mogu dobiti u Studentskoj referadi.
 4. Životopis na hrvatskom jeziku (na Europass obrascu, dostupnom na http://europass.cedefop.europa.eu/
 5. Motivacijsko pismo na hrvatskom jeziku koje uključuje i opis plana aktivnosti (do 400 riječi).
 6. Acceptance Confirmation - potvrda strane ustanove o prihvaćanju studenta na Erasmus+ stručnu praksu, na zadanom obrascu pod Dokumenti i obrasci 2019/2020
 7. Dokaz o znanju jezika zemlje u koju ide, odnosno jezika na kojem će obavljati praksu. Uvjet je minimalno B1 stupanj znanja po Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike (CEFR). Stupanj znanja mora biti naveden na potvrdi. Detaljne upute o tome koje su potvrde prihvatljive pročitajte u Dodatku br. I. ovog Natječaja.
  NAPOMENA: ERF NE IZDAJE POTVRDU O ZNANJU ENGLESKOG JEZIKA S NAZNAKOM STUPNJA ZNANJA PREMA ZAJEDNIČKOM EUROPSKOM REFERENTNOM OKVIRU ZA JEZIKE. Priznaje se isključivo potvrda institucije koja je ovlaštena provoditi testiranje znanja jezika izdana na memorandumu s potpisom i pečatom (npr. škole stranih jezika, Centar za strane jezike FF, itd.)
 8. Za studente s invaliditetom - potvrdu ovlaštene ustanove iz koje se vidi stupanj invaliditeta.

Najkasnije do 29. studenoga 2019. student šalje svu prikupljenu i potpisanu dokumentaciju na adresu:

Sveučilište u Zagrebu
Trg Republike Hrvatske 14
10000 Zagreb

Pisarnica, soba br. 0.12 u razizemlju s naznakom natječaja:Prijava na natječaj Erasmus+ stručna praksa (SMP) 2019./20.-2.krug

Molimo studente da sve dokumente prije slanja donesu koordinatorici za međunarodu suradnju na pregled.

Rezultati će biti objavljeni nakon proteklog roka prijave i obrade svih zaprimljenih prijava na mrežnim stanicama Sveučilišta i Fakulteta.

1. KRUG

OBJAVLJENO: 26. LIPNJA 2019.

Sveučilište u Zagrebu objavilo je preliminarne Rezultate 1. kruga Natječaja za mobilnost studenata u svrhu stručne prakse Erasmus+ za akademsku godinu 2019./20.

Rezultati su dostupni na mrežnoj stranici Sveučilišta u Zagrebu.


OBJAVLJENO: 31. SVIBNJA 2019.

Zbog raspoloživih financijskih sredstava produžen je rok za prijavu na 1. krug Natječaja za mobilnost studenata u svrhu stručne prakse Erasmus+ za akademsku godinu 2019./20. do 17. lipnja 2019.

Studenti čija prijavna dokumentacija bude zaprimljena nakon 31. svibnja 2019., neovisno o datumu online prijave, mogu započeti s praksom najranije od 1. kolovoza 2019.

Sve informacije i potrebni obrasci dostupni su na mrežnim stranicama Sveučilita u Zagrebu: www.unizg.hr


Informacije za studente koji se prijavljuju na Natječaj Erasmus+ za stručnu praksu za ak. god. 2019./2020. –PRVI krug

OBJAVLJENO: 15. SVIBNJA 2019.

OBAVEZNO DETALJNO PROČITATI NATJEČAJ I SVE INFORMACIJE O PRIJAVI I DOKUMENTACIJI TE OBRATITI PAŽNJU NA POSEBAN DIO NATJEČAJA

 • Sveučilište u Zagrebu raspisuje NATJEČAJ za mobilnost studenata u svrhu stručne prakse u okviru Programa Erasmus+ za 2019./ 2020. – PRVI krug

 • Prvi krug Natječaja namijenjen je studentima koji sa stručnom praksom žele početi u periodu od 8. srpnja 2019. do 31. prosinca 2019. Završetak mobilnosti je najkasnije 30. rujna 2020.
 • Rok za online prijave: 31. svibnja 2019. u 12 sati (postoji mogućnost i ranijeg zatvaranja natječaja u slučaju ranijeg isteka predviđenih sredstava).
 • Student sam pronalazi instituciju na kojoj će obavljati stručnu praksu i javlja im se s upitom o mogućnosti obavljanja iste. Nakon što dogovori praksu i termin, student prikuplja potrebnu dokumentaciju.
 • Rok za dostavu potpune prijavne dokumentacije u papirnatom obliku: do 31. svibnja 2019. (datum primitka). Dokumentacija se dostavlja Sveučilištu u Zagrebu.

SVI DOKUMENTI POTREBNI ZA PRIJAVU NALAZE SE OVDJE: Dokumenti i obrasci 2019/2020

PRIJAVA MORA SADRŽAVATI:

 1. Isprintan i potpisan online prijavni obrazac.
  Molimo pročitajte i Upute uz online prijavu. Prijavu donijeti na uvid koordinatoru.
 2. Potpisanu Izjavu suglasnosti ECTS koordinatora s predloženom Erasmus+ stručnom praksom. Obrazac pod Dokumenti i obrasci 2019/2020
 3. Acceptance Confirmation - potvrda strane ustanove o prihvaćanju studenta na Erasmus+ stručnu praksu, na zadanom obrascu pod Dokumenti i obrasci 2019/2020
 4. Prijepis dosad položenih ispita i ocjena te ostvarenih ECTS bodova ovjeren u studentskoj službi matičnoga fakulteta ili akademije (na hrvatskom jeziku) i potvrdu o upisanom semestru (kod nas je to jedan dokument, iz prijepisa je vidljivo da ste upisani)
 5. Životopis na hrvatskom jeziku (na Europass obrascu, dostupnom na http://europass.cedefop.europa.eu/
 6. Motivacijsko pismo na hrvatskom jeziku koje uključuje i opis plana aktivnosti (do 400 riječi).
 7. Dokaz o znanju jezika zemlje u koju ide, odnosno jezika na kojem će obavljati praksu. Uvjet je minimalno B1 stupanj znanja po Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike (CEFR). Stupanj znanja mora biti naveden na potvrdi. Detaljne upute o tome koje su potvrde prihvatljive pročitajte u Dodatku br. I. ovog Natječaja.
  NAPOMENA: ERF NE IZDAJE POTVRDU O ZNANJU ENGLESKOG JEZIKA S NAZNAKOM STUPNJA ZNANJA PREMA ZAJEDNIČKOM EUROPSKOM REFERENTNOM OKVIRU ZA JEZIKE.
 8. Za studente s invaliditetom - potvrdu ovlaštene ustanove iz koje se vidi stupanj invaliditeta.
 9. Za studente slabijeg socioekonomskog statusa – odgovarajuće potvrde (vidi Natječaj)

Najkasnije do 31. svibnja 2019. student šalje svu prikupljenu i potpisanu dokumentaciju na adresu:

Sveučilište u Zagrebu
Trg Republike Hrvatske 14
10000 Zagreb
s naznakom "Prijava na 1. krug natječaja Erasmus+ stručna praksa (SMP) 2019/2020."

Molimo studente da sve dokumente prije slanja donesu koordinatorici za međunarodu suradnju na pregled.

Rezultati će biti objavljeni nakon proteklog roka prijave i obrade svih zaprimljenih prijava na internetskim stanicama Sveučilišta i Fakulteta.

Upute za prijavu 2018/19

3. KRUG

Informacije za studente koji se prijavljuju na Natječaj Erasmus+ za stručnu praksu za ak. god. 2018./2019. – TREĆI krug

OBJAVLJENO: 22. VELJAČE 2019.
OBAVEZNO DETALJNO PROČITATI NATJEČAJ I SVE INFORMACIJE O PRIJAVI I DOKUMENTACIJI TE OBRATITI PAŽNJU NA POSEBAN DIO NATJEČAJA

 • Sveučilište u Zagrebu raspisuje 3. krug Natječaja za mobilnost studenata u svrhu stručne prakse Erasmus+ (KA103) za akademsku godinu 2018./19.
 • Treći krug Natječaja namijenjen je studentima koji sa stručnom praksom žele početi u periodu od 8. svibnja 2019. do 30. srpnja 2019.
 • Rok za online prijave: 15. ožujka 2019. u 12:00h.
 • NAPOMENA: Postoji mogućnost ranijeg zatvaranja online prijava, ovisno o broju zaprimljenih prijava i dostupnosti financijskih sredstava.
 • Student pronalazi instituciju na kojoj će obavljati stručnu praksu i javlja im se s upitom o mogućnosti obavljanja iste. Nakon što dogovori praksu i termin, student prikuplja potrebnu dokumentaciju.

SVI DOKUMENTI POTREBNI ZA PRIJAVU NALAZE SE Na SLJEDEĆOJ POVEZNICI: Dokumenti i obrasci 2018/2019

PRIJAVA MORA SADRŽAVATI:

 1. Isprintanu i potpisanu online prijavu. Online obrazac prijave dostupan je na sljedećoj poveznici: zagreb.moveon4.com. Prijavu donijeti na uvid ECTS koordinatoru.
 2. Potpisanu Izjavu suglasnosti ECTS koordinatora s predloženom Erasmus+ stručnom praksom,  na zadanom obrascu pod Dokumenti i obrasci 2018/2019
 3. Prijepis dosad položenih ispita i ocjena te ostvarenih ECTS bodova ovjeren u studentskoj službi matičnoga fakulteta ili akademije (na hrvatskom jeziku) i potvrdu o upisanom semestru
 4. Životopis na hrvatskom jeziku (na Europass obrascu)
 5. Motivacijsko pismo na hrvatskom jeziku koje uključuje i opis plana aktivnosti (do 400 riječi).
 6. Acceptance Confirmation - potvrda strane ustanove o prihvaćanju studenta na Erasmus+stručnu praksu, na zadanom obrascu Dokumenti i obrasci 2018/2019
 7. Dokaz o znanju jezika zemlje u koju ide, odnosno jezika na kojem će obavljati praksu. Uvjet je minimalno B1 stupanj znanja po Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike (CEFR). Stupanj znanja mora biti naveden na potvrdi. Detaljne upute o tome koje su potvrde prihvatljive pročitajte u Dodatku br. I. ovog Natječaja.

  NAPOMENA: ERF NE IZDAJE POTVRDU O ZNANJU ENGLESKOG JEZIKA S NAZNAKOM STUPNJA ZNANJA PREMA ZAJEDNIČKOM EUROPSKOM REFERENTNOM OKVIRU ZA JEZIKE.
  Priznaje se iskljucivo potvrda institucije koja je ovlaštena provoditi testiranje znanja jezika izdana na memorandumu s potpisom i pečatom (npr. škole stranih jezika, Centar za strane jezike FF, itd.)

 8. Za studente s invaliditetom - potvrdu ovlaštene ustanove iz koje se vidi stupanj invaliditeta.

Najkasnije do 15. ožujka 2019. student šalje svu prikupljenu i potpisanu dokumentaciju na adresu:

Sveučilište u Zagrebu
Trg Republike Hrvatske 14
10000 Zagreb
Pisarnica, soba br. 0.12 u razizemlju s naznakom natječaja: "Prijava na natječaj Erasmus+ stručna praksa (SMP) 2018./19. - 3. krug"

Molimo studente da sve dokumente prije slanja donesu koordinatorici za međunarodu suradnju na pregled (soba T2, 1.kat)

Rezultati će biti objavljeni nakon proteklog roka prijave i obrade svih zaprimljenih prijava na mrežnim stanicama Sveučilišta i Fakulteta.

2. KRUG

Informacije za studente koji se prijavljuju na Natječaj Erasmus+ za stručnu praksu za ak. god. 2018./2019. – DRUGI krug

OBJAVLJENO: 28. STUDENI 2018.
Produžetak Natječaja za Erasmus+ stručnu praksu 2018/219 - 2. krug

Zbog raspoloživosti financijskih sredstava rok za prijavu na Natječaj je produžen do 19. prosinca 2018.


OBJAVLJENO: 8. STUDENI 2018.
OBAVEZNO DETALJNO PROČITATI NATJEČAJ I SVE INFORMACIJE O PRIJAVI I DOKUMENTACIJI TE OBRATITI PAŽNJU NA POSEBAN DIO NATJEČAJA.

SVI DOKUMENTI POTREBNI ZA PRIJAVU NALAZE SE OVDJE: Dokumenti i obrasci 2018/2019

PRIJAVA MORA SADRŽAVATI:

 1. Isprintanu i potpisanu online prijavu. Online obrazac prijave dostupan je na sljedećoj poveznici: zagreb.moveon4.com. Prijavu donijeti na uvid ECTS koordinatoru.
 2. Potpisanu Izjavu suglasnosti ECTS koordinatora s predloženom Erasmus+ stručnom praksom, na zadanom obrascu pod Dokumenti i obrasci 2018/2019
 3. Prijepis dosad položenih ispita i ocjena te ostvarenih ECTS bodova ovjeren u studentskoj službi matičnoga fakulteta ili akademije (na hrvatskom jeziku) i potvrdu o upisanom semestru
 4. Životopis na hrvatskom jeziku (na Europass obrascu)
 5. Motivacijsko pismo na hrvatskom jeziku koje uključuje i opis plana aktivnosti (do 400 riječi).
 6. Acceptance Confirmation - potvrda strane ustanove o prihvaćanju studenta na Erasmus+stručnu praksu, na zadanom obrascu pod Dokumenti i obrasci 2018/2019
 7. Dokaz o znanju jezika zemlje u koju ide, odnosno jezika na kojem će obavljati praksu. Uvjet je minimalno B1 stupanj znanja po Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike (CEFR). Stupanj znanja mora biti naveden na potvrdi. Detaljne upute o tome koje su potvrde prihvatljive pročitajte u Dodatku br. I. ovog Natječaja.

  NAPOMENA: ERF NE IZDAJE POTVRDU O ZNANJU ENGLESKOG JEZIKA S NAZNAKOM STUPNJA ZNANJA PREMA ZAJEDNIČKOM EUROPSKOM REFERENTNOM OKVIRU ZA JEZIKE.
  Priznaje se iskljucivo potvrda institucije koja je ovlaštena provoditi testiranje znanja jezika izdana na memorandumu s potpisom i pečatom (npr. škole stranih jezika, Centar za strane jezike FF, itd.)
 8. Za studente s invaliditetom - potvrdu ovlaštene ustanove iz koje se vidi stupanj invaliditeta.

Najkasnije do 28. studenog 2018. student šalje svu prikupljenu i potpisanu dokumentaciju na adresu:

Sveučilište u Zagrebu
Trg Republike Hrvatske 14
10000 Zagreb
Pisarnica, soba br. 0.12 u razizemlju s naznakom natječaja: "Prijava na natječaj Erasmus+ stručna praksa (SMP) 2018./19.-2. krug"

Molimo studente da sve dokumente prije slanja donesu koordinatorici za međunarodu suradnju na pregled.

Rezultati će biti objavljeni nakon proteklog roka prijave i obrade svih zaprimljenih prijava na internetskim stanicama Sveučilišta i Fakulteta.

1. KRUG

Informacije za studente koji se prijavljuju na Natječaj Erasmus+ za stručnu praksu za ak. god. 2018./2019. – PRVI krug

OBJAVLJENO: 8. SVIBNJA 2018.

OBAVEZNO DETALJNO PROČITATI NATJEČAJ I SVE INFORMACIJE O PRIJAVI I DOKUMENTACIJI TE OBRATITI PAŽNJU NA POSEBAN DIO NATJEČAJA

 • Sveučilište u Zagrebu raspisuje NATJEČAJ za mobilnost studenata u svrhu stručne prakse u okviru Programa Erasmus+ za 2018./19.- PRVI KRUG
 • Prvi krug Natječaja namijenjen je isključivo studentima koji odlaze (započinju) mobilnost u periodu od 2. srpnja 2018. do 31. prosinca 2018. Završetak mobilnosti je najkasnije 30. rujna 2019.
 • Rok za online prijave: 30. svibnja 2018. u 12 sati. (postoji mogućnost i ranijeg zatvaranja natječaja u slučaju ranijeg isteka predviđenih sredstava).
 • Student sam pronalazi instituciju na kojoj će obavljati stručnu praksu i javlja im se s upitom o mogućnosti obavljanja iste. Nakon što dogovori praksu i termin, student prikuplja potrebnu dokumentaciju.
 • Rok za dostavu potpune prijavne dokumentacije u papirnatom obliku: do 30. svibnja 2018. (datum primitka). Dokumentacija se dostavlja Sveučilištu u Zagrebu.

SVI DOKUMENTI POTREBNI ZA PRIJAVU NALAZE SE OVDJE: Dokumenti i obrasci 2018/2019

PRIJAVA MORA SADRŽAVATI:

 1. Isprintanu i potpisanu online prijavu. Nalazi se na internetskoj stranici: https://zagreb.moveon4.com
  Molimo pročitajte i Upute uz online prijavu. Prijavu donijeti na uvid koordinatoru.
 2. Potpisanu Izjavu suglasnosti ECTS koordinatora s predloženom Erasmus+ stručnom praksom. Obrazac pod Dokumenti i obrasci 2018/2019
 3. Acceptance Confirmation - potvrda strane ustanove o prihvaćanju studenta na Erasmus+stručnu praksu, na zadanom obrascu pod Dokumenti i obrasci 2018/2019
 4. Prijepis dosad položenih ispita i ocjena te ostvarenih ECTS bodova ovjeren u studentskoj službi matičnoga fakulteta ili akademije (na hrvatskom jeziku) i potvrdu o upisanom semestru (kod nas je to jedan dokument, iz prijepisa je vidljivo da ste upisani)
 5. Životopis na hrvatskom jeziku (na Europass obrascu, dostupnom na http://europass.cedefop.europa.eu/
 6. Motivacijsko pismo na hrvatskom jeziku koje uključuje i opis plana aktivnosti (do 400 riječi).
 7. Dokaz o znanju jezika zemlje u koju ide, odnosno jezika na kojem će obavljati praksu. Uvjet je minimalno B1 stupanj znanja po Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike (CEFR). Stupanj znanja mora biti naveden na potvrdi. Detaljne upute o tome koje su potvrde prihvatljive pročitajte u Dodatku br. I. ovog Natječaja.
  NAPOMENA: ERF NE IZDAJE POTVRDU O ZNANJU ENGLESKOG JEZIKA S NAZNAKOM STUPNJA ZNANJA PREMA ZAJEDNIČKOM EUROPSKOM REFERENTNOM OKVIRU ZA JEZIKE.
 8. Za studente s invaliditetom - potvrdu ovlaštene ustanove iz koje se vidi stupanj invaliditeta.
 9. Za studente slabijeg socioekonomskog statusa – odgovarajuće potvrde (vidi Natječaj)

Najkasnije do 30. svibnja 2018. student šalje svu prikupljenu i potpisanu dokumentaciju na adresu:

Sveučilište u Zagrebu
Trg Republike Hrvatske 14
10000 Zagreb
s naznakom 'Prijava na natječaj Erasmus+ studentska praksa (SMP) 2018./19. – 1.krug'

Molimo studente da sve dokumente prije slanja donesu koordinatorici za međunarodu suradnju na pregled.

Rezultati će biti objavljeni nakon proteklog roka prijave i obrade svih zaprimljenih prijava na internetskim stanicama Sveučilišta i Fakulteta.

Natječaj

Stručna praksa može trajati od 2 do 12 mjeseci. Trajanje stručne prakse definira prihvatna institucija u dogovoru sa studentom.

Sveučilište u Zagrebu raspisuje Natječaj za Erasmus + stručnu praksu u nekoliko krugova, dva ili tri puta godišnje. Natječaj se obično raspisuje u proljeće i krajem godine (npr. prvi krug je za razdoblje od srpnja do kraja prosinca, a drugi krug za razdoblje od siječnja do 30.rujna). Iznimno, Sveučilište može raspisati i dodatni krug natječaja.
Molimo da pažljivo pratite sve informacije objavljene na ovoj stranici jer sadrže pojašnjen postupak prijave, upute, rokove i ostale važne informacije.