Posjet profesora i studenata s Indiana State University ERF-u u ljetnom semestru ak. god. 2021./2022.

Od 13. do 27. svibnja 2022. prof. Lisa Decker i osam studenata s Indiana State University, School of Criminology and Security Studies (ISU) boravili su na ERF-u i sudjelovala u nastavi na predmetu Comparative Criminology: Recidivism and post-penal treatment. Osim prof. Decker, sunositelji i izvoditelji predmeta su i prof. dr. sc. Ljiljana Mikšaj-Todorović i izv. prof. dr. sc. Dalibor Doležal. U nastavi je sudjelovalo ukupno 82 studenata od čega 8 američkih i 4 studenta koja borave na ERF-u u ljetnom semestru u okviru Erasmus+ programa. Svi studenti uspješno su položili ispit iz predmeta Comparative Criminology.

Gosti su posjetili Kaznionice u Lepoglavi i Turopolju te Policijsku akademiju u Zagrebu. Boravak prof. Decker iskorišten je za dogovore o daljnjoj suradnji dvaju institucija te preliminarnih detalja oko održavanja nastave iz predmeta Comparative Criminology iduće akademske godine na Indiana State University.

Suradnja ERF-a i ISU odvija se od 2005, u okviru bilateralnog međusveučilišnog sporazuma. Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, kao inicijator suradnje, već više od 15 godina uspješno surađuje s američkim sveučilištem Indiana State University. Suradnju su inicirali prof. dr. sc. Ljiljana Mikšaj-Todorović (Odsjek za kriminologiju, ERF) i profesor Sudipto Roy (Department of Criminology and Criminal Justice, ISU) koji su svake godine, kroz program razmjene, održavali nastavu za američke i hrvatske studente. Suradnja se do 2014. godine odvijala samo između Studijskog programa Socijalna pedagogija/Odsjek za kriminologiju, s naše strane, i College of Arts and Sciences/Department of Criminology and Criminal Justice, Indiana State University. S obzirom na vrlo uspješnu suradnju i zadovoljstvo studenata i profesora s obje strane, i ostali odsjeci su pokazali interes za proširenjem suradnje. Godine 2015. suradnja je proširena i na Studijski program Edukacijska rehabilitacija/Odsjek za inkluzivnu edukaciju i rehabilitaciju i Odsjek za motoričke poremećaje, kronične bolesti i art terapije koji su ostvarili suradnju s College of Nursing, Health and Human Services, ISU. Prva proširena grupa studenata boravila je na ERF-u 2015., tj. na ISU 2016.

Osim suradnje na području razmjene studenata i nastavnika, ista je ostvarena jednako uspješno i kroz gostovanje američkih profesora na našem doktorskim studiju Prevencijska znanost i studij invaliditeta, zajedničkim radom na projektima i suorganizacijom znanstvenih konferencija, što najbolje govori o povezanosti ovih obrazovnih institucija.