Održan TCA seminar 'Internationalization strategies for Higher Education' (12. – 15. lipnja 2022.)

Od 12. do 15. lipnja 2022. u Veneciji je održan TCA seminar (Training and Coperation Activities) u organizaciji talijanske Agencije za Erasmus INDIRESveučilišta Ca’ Foscari pod nazivom 'Internationalization strategies for Higher Education' na kojem je sudjelovala voditeljica Ureda za projekte i međunarodnu suradnju Vesna Čavić, prof. Seminar je bio posvećen proučavanju strategija internacionalizacije visokog obrazovanja, kao dio inicijative koju promiče talijanska Erasmus+ agencija Indire, a provodi se u suradnji s njihovim Ministarstvom obrazovanja te francuskim i njemačkim nacionalnim agencijama. Aktivnost je financirana kroz Aktivnost osposobljavanja i suradnje u okviru programa Erasmus+ koji provodi Agencija za mobilnost i programe EU.

Neke od obrađenih tema bile su: Sinergija između sredstava i aktivnosti programa; Procesi prilagodbe teritorija i proučavanje utjecaja internacionalizacije na različita područja;  Uklanjanje prepreka mobilnosti.

Na seminaru je sudjelovalo 100 sudionika iz 16 europskih zemalja.

Sufinancirano sredstvima Europske unije.