Rezultati Erasmus+ natječaja za mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja u ak. god. 2020./2021.- programske zemlje (KA103)

Sveučilište u Zagrebu obavilo je rezultate Erasmus+ natječaja za mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja u ak. god. 2020./2021. (programske zemlje – KA103). Rezultati su dostupni na mrežnoj stranici Sveučilišta u Zagrebu.
Dodatne informacije dostupne su na sljedećoj poveznici: Erasmus+ natječaj - PROGRAMSKE zemlje (EU)