Rezultati natječaja za mobilnost studenata u svrhu stručne prakse Erasmus+ u akademskoj godini 2016./17. (1. krug)

Objavljeni su konačni Rezultati 1. kruga Natječaja za mobilnost studenata u svrhu stručne prakse Erasmus+ za akademsku godinu 2016./17.
Rezultati se nalaze na sljedećoj poveznici: http://www.unizg.hr/nc/vijest/article/rezultati-natjecaja-za-mobilnost-studenata-u-svrhu-strucne-prakse-erasmus-u-akademskoj-godini-201-5/