2. Privremeni rezultati natječaja za mobilnost studenata u svrhu stručne prakse Erasmus+ u akademskoj godini 2016./17. (1. krug)

Objavljeni su Drugi privremeni rezultati 1. kruga Natječaja za mobilnost studenata u svrhu stručne prakse Erasmus+ za akademsku godinu 2016./17. - samo za prijave koje su dostavljene do 30.8.2016.
Prijave zaprimljene nakon 30.8.2016. još su u obradi i rezultati će za njih biti objavljeni naknadno. Krajnji rok za dostavu prijavne dokumentacije je 15.9.2016.
Više na: http://www.unizg.hr/nc/vijest/article/rezultati-natjecaja-za-mobilnost-studenata-u-svrhu-strucne-prakse-erasmus-u-akademskoj-godini-201-4/