Održan Erasmus+ info dan za studente ERF-a

Na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu u petak, 1. veljače 2019. godine održan je Info dan za studente koji se prijavljuju na Erasmus+ natječaj za studijski boravak u 2019/2020. Na sastanku su studentima objašnjene procedure prijave, odabira stranih fakulteta ali i postupak odabira kandidata te kasnije postupak prijave na strano sveučilište. Studentice koje su već boravile na mobilnosti iznijele su zainteresiranim studentima svoja iskustva i potaknule ih na prijavu na natječaj.