Kontakt

Fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet

Znanstveno-učilišni kampus Borongaj
Borongajska cesta 83f
10000 Zagreb

Telefon: +385 (0)1 245 7500
Fax: +385 (0)1 245 7559

MB: 3219780
OIB: 34967762426

IBAN: HR8723600001101355137

Kako do nas gradskim prijevozom?

Iz Ulice grada Gospića redovnom tramvajskom linijom broj 2, 3 ili 13:
Sići na stanici "Čavićeva" odakle radnim danom prometuje redovna autobusna linija ZET-a broj 236. Siđite na zadnjoj stanici "Kampus Borongaj".

S Kvaternikovog trga autobusnom linijom ZET-a broj 215:
Sići na stanici "Lozarinska" i pješice kroz Savudrijsku ulicu doći do ulaza u Kampus i dalje do Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta.

Uprava

Dekan

izv. prof. dr. sc. Ante Bilić Prcić

KONTAKT:
Voditeljica Ureda dekana
Mirjana Krakić, bacc. oec.
Telefon: +385 (0)1 245 7501
Fax: +385 (0)1 245 7559
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Prodekani

Prodekan za studije i studente
izv. prof. dr. sc. Luka Bonetti
Telefon: +385 (0)1 245 7514
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Prodekanica za znanost i međunarodnu suradnju
doc. dr. sc. Tihana Novak
Telefon: +385 (0)1 245 7512
E-mail:  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Prodekan za poslovanje
doc. dr. sc. Damir Miholić
Telefon: +385 (0)1 245 7513
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Tajnica Fakulteta

Ana Hećimović, mag. iur.
Telefon: +385 (0)1 245 7507
E-mail:  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Odsjeci

Odsjek za oštećenja vida
Pročelnica: 
prof. dr. sc. Tina Runjić
Telefon: +385 (0)1 245 7531
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Odsjek za oštećenja sluha
Pročelnica:
doc. dr. sc. Marina Milković
Telefon: +385 (0)1 245 7440
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Odsjek za motoričke poremećaje, 
kronične bolesti i art-terapije
Pročelnica: prof. dr. sc. Renata Martinec
Telefon: +385 (0)1 245 7418
E-mail:  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Odsjek za inkluzivnu edukaciju i rehabilitaciju
Pročelnica:
doc. dr. sc. Jasmina Stošić
Telefon: +385 (0)1 245 7422
E-mail:  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Odsjek za logopediju
Pročelnica:
izv. prof. dr. sc. Gordana Hržica
Telefon: +385 (0)1 245 7443
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Odsjek za poremećaje u ponašanju
Pročelnica:
izv. prof. dr. sc. Josipa Mihić
Telefon: +385 (0)1 245 7588
E-mail:  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Odsjek za kriminologiju
Pročelnik:
izv. prof. dr. sc. Dalibor Doležal
Telefon: +385 (0)1 245 7557
E-mail:  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

 

Centri i katedre

Centar za cjeloživotno učenje
Voditeljica: doc. dr. sc. Anja Mirosavljević
Telefon: +385 (0)1 245 7437
E-mail:  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Nastavno-klinički centar
Voditeljica: izv. prof. dr. sc. Gabrijela Ratkajec Gašević
Telefon: +385 (0)1 245 7586
E-mail:  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Katedra za statistiku i znanstvenu metodologiju
Voditeljica: 
doc. dr. sc. Ajana Löw
Telefon: +385 (0)1 245 7519
E-mail: 
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Katedra za tjelesni odgoj i rekreaciju
Voditeljica:
Iva Gričar, v. pred.
Telefon: +385 (0)1 245 7580
E-mail:
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

Laboratoriji

Laboratorij za psiholingvistička istraživanja - POLIN
Voditeljica:
prof. dr. sc. Melita Kovačević
Telefon:
+385 (0)1 245 7444
E-mail:
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Laboratorij za istraživanje dječje komunikacije - LIDEK
Voditeljica:
izv. prof. dr. sc. Maja Cepanec
Telefon:
+385 (0)1 245 7452
E-mail:
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Laboratorij za prevencijska istraživanja - PrevLab
Voditeljica:
prof. dr. sc. Martina Ferić
Telefon:
+385 (0)1 245 7434
E-mail:
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Laboratorij za slušnu i govornu akustiku
Voditeljica:
izv. prof. dr. sc. Ana Bonetti
Telefon: +385 (0)1 245 7445
E-mail:
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Laboratorij za istraživanja znakovnog jezika i kulture gluhih
Voditeljica:
doc. dr. sc. Marina Milković
Telefon: +385 (0)1 245 7440
E-mail:
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Laboratorij za potpomognutu komunikaciju
Voditeljica: izv. prof. dr. sc. Jasmina Ivšac Pavliša
Telefon: +385 (0)1 245 7552
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 

Laboratorij za istraživanje ranih motoričkih ponašanja
Voditeljica: doc. dr. sc. Ana Katušić
Telefon:
E-mail:
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Laboratorij za asistivnu tehnologiju - AT Lab
Voditeljica:
izv. prof. dr. sc. Renata Pinjatela
Telefon: +385 (0)1 245 7428
E-mail: 
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

Voditelji studija

Preddiplomski studij Rehabilitacija
Diplomski studij Edukacijska rehabilitacija
Voditeljica:
izv. prof. dr. sc. Renata Pinjatela
Telefon: +385 (0)1 245 7428
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Preddiplomski studij Logopedija
Diplomski studij Logopedija
Voditeljica:
prof. dr. sc. Mirjana Lenček
Telefon: +385 (0)1 245 7549
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Preddiplomski studij Socijalna pedagogija
Diplomski studij Socijalna pedagogija
Voditelj: izv. prof. dr. sc. Dalibor Doležal
Telefon: +385 (0)1 245 7557
E-mail:  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Poslijediplomski doktorski studij
Prevencijska znanost i studij invaliditeta
Voditeljice:
prof. dr. sc. Rea Fulgosi-Masnjak
Telefon: +385 (0)1 245 7526
E-mail:
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

izv. prof. dr. sc. Miranda Novak
Telefon:
+385 (0)1 245 7587
E-mail:
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Poslijediplomski doktorski studij
Poremećaji jezika, govora i slušanja
Voditeljica:
prof. dr. sc. Jelena Kuvač Kraljević, voditeljica studija
Telefon: +385(0)1245 7543
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Poslijediplomski specijalistički studij
Rana intervencija u edukacijskoj rehabilitaciji
Voditeljica:
izv. prof. dr. sc. Jasmina Ivšac Pavliša
Telefon: +385 (0)1 245 7552
E-mail:
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

Studentske službe

Studentska referada za preddiplomske i diplomske studije
Vesna Jurišić, mag. iur.
Telefon: +385 (0)1 245 7532
E-mail: 
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Diana Korać
Telefon:
 +385 (0)1 245 7582
E-mail: 
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Rad sa strankama (osobno ili telefonom):
svaki radni dan od 9:00 do 11:30 sati i od 12:00 do 13:00 sati.

Studentska referada za poslijediplomske studije
Lucia Omerović, mag. theol.
Telefon: +385 (0)1 245 7558
E-mail:  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

Međunarodna suradnja

ECTS koordinatorica
dr. sc. Ana Matić Škorić
Telefon: +385 (0)1 245 7449
E-mail:  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Stručna suradnica za međunarodnu suradnju i projekte
Vesna Čavić, prof.
Telefon: +385 (0)1 245 7458
E-mail:  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

Časopisi

Hrvatska revija za rehabilitacijska istraživanja
Urednica: prof. dr. sc. Jelena Kuvač Kraljević
Telefon: +385 (0)1 245 7543
E-mail:  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Web: hrri.erf.hr, hrcak.srce.hr/hrzri

Kriminologija i socijalna integracija
Urednica:
prof. dr. sc. Irma Kovčo Vukadin
Telefon: +385 (0)1 245 7553
E-mail:  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Web: hrcak.srce.hr/ksi

Logopedija
Urednica:
izv. prof. dr. sc. Ana Bonetti
Telefon: +385 (0)1 245 7445
E-mail:  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Web: hrcak.srce.hr/logopedija

 

Knjižnica

Voditelj knjižnice
Matija Panić, mag. bibl.
Telefon: +385 (0)1 245 7515
E-mail:
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Radno vrijeme knjižnice i čitaonice:
ponedjeljak - četvrtak

8:00 - 19:00 h

petak
8:00-16:00

subota
jednom mjesečno (ovisno o rasporedu nastave na poslijediplomskim studijima)

 

Studentski zbor

Studentski zbor ERF-a
E-mail:
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Predsjednica Studentskog zbora
Karla Crvić
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Potpredsjednica Studentskog zbora
Lara Marčec
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Studentska pravobraniteljica
Nikolina Kušterbajn
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Studentske udruge

Studentska športska udruga Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta (SŠU ERF)
Predsjednica udruge: Lucia Žudić
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Udruga studenata socijalne pedagogije PUPOVCI
E-mail:
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Web:
pupovci.weebly.com

Koordinator COVID-19

Prodekan za studije i studente
izv. prof. dr. sc. Luka Bonetti
Telefon: +385 (0)1 245 7514
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.