Etičko povjerenstvo

Etičko povjerenstvo Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu daje mišljenje o usklađenosti pisanih materijala s odredbama Etičkog kodeksa odbora za etiku u znanosti i visokom obrazovanju, Etičkog kodeksa Sveučilišta u Zagrebu i Poslovnika o radu Etičkog povjerenstva Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta u postupcima prijave znanstvenih projekata, doktorskih, specijalističkih, diplomskih i seminarskih radova u znanstvenim poljima edukacijske rehabilitacije i logopedije.

Članovi i zamjenici članova Etičkog povjerenstva

  1. prof.dr.sc. Marija Lebedina Manzoni (predsjednica Povjerenstva)
  2. prof.dr.sc. Irma Kovčo Vukadin (zamjenica predsjednice)
  3. izv.prof.dr.sc. Daniela Bratković (članica)
  4. izv.prof..dr.sc. Anamarija Žic Ralić (zamjenica članice)
  5. prof.dr.sc. Sandra Bradarić - Jončić (članica)
  6. izv.prof.dr.sc. Senka Sardelić (zamjenica članice)

Kontakt: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Sjednice povjerenstva u ljetnom semestru ak. god. 2014/15:

26. ožujka 2015.
27. travnja 2015.
1. svibnja 2015.
15. lipnja 2015.
6. srpnja 2015.
14. rujna 2015.

Protokol za davanje mišljenja o usklađenosti pisanih materijala s odredbama Etičkog kodeksa odbora za etiku u znanosti i visokom obrazovanju, Etičkog kodeksa Sveučilišta u Zagrebu i Poslovnika o radu Etičkog povjerenstva Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta u postupcima prijave znanstvenih projekata, doktorskih, specijalističkih, diplomskih i seminarskih radova u znanstvenim poljima edukacijske rehabilitacije i logopedije

Obrazac nacrta projekta/istraživanja