Upisi u I. godinu preddiplomskih studija u ak. god. 2019./2020. - ljetni upisni rok

Uvjeti upisa

Logopedija

Upisne kvote u ak. god. 2019./2020. za redoviti preddiplomski sveučilišni studij Logopedija: 50 (državljani RH) + 0 (strani državljani)

Rang-lista za upis na redoviti preddiplomski sveučilišni studij Logopedija sastavlja se prema bodovima koje ostvare prijavljeni pristupnici.
Bodovi se mogu ostvariti na temelju sljedećih kriterija:

 1. uspjeha u srednjoj školi
 2. položenih ispita na državnoj maturi
 3. dodatne provjere/provjere preduvjeta

Rang-lista prijavljenih pristupnika za upis na preddiplomski studij Logopedija sastavlja se prema sljedećem sustavu bodovanja:

 1. Na temelju uspjeha u srednjoj školi - do 300 bodova
 2. Na temelju položenih ispita na državnoj maturi:
  Hrvatski jezik (razina A) - do 200 bodova
  Strani jezik (razina A) - do 200 bodova
  Biologija ili Psihologija * - do 300 bodova
  Matematika (razina B) - položena (ne boduje se)
 3. Na temelju dodatne provjere/provjere preduvjeta:
  - zdravstveni kriterij - potvrda liječnika - isključujući kriterij
  - procjena jezično-govorno-glasovnog statusa (intervju) isključujući kriterij: čimbenik isključivanja je prisutnost jezično-govorno-glasovnih teškoća.
  Nepovoljna procjena jezično-govorno-glasovnog  statusa isključuje pristupnika iz daljnjeg postupka.
 4. Na temelju dodatnih pristupnikovih postignuća - nema bodova

* Uvjet je za upis na studij položen jedan od navedenih predmeta. Ako je pristupnik položio oba predmeta, za bodovanje se uzima onaj predmet iz kojega je pristupnik ostvario bolji uspjeh.

NAPOMENA:
Prema čl. 45. Pravilnika o preddiplomskim sveučilišnim i diplomskim sveučilišnim studijima Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta unutar jednake razine obrazovanja nije moguć prijelaz s jednog na drugi studij ERF-a niti s nekog studija sastavnice Sveučilišta u Zagrebu ili nekog drugog sveučilišta na neki od studija ERF-a.

Rehabilitacija

Upisne kvote u ak. god. 2019./2020. za redoviti preddiplomski sveučilišni studij Rehabilitacija: 50 (državljani RH) + 2 (strani državljani)

Rang-lista za upis na redoviti preddiplomski sveučilišni studij Rehabilitacija sastavlja se prema bodovima koje ostvare prijavljeni pristupnici.
Bodovi se mogu ostvariti na temelju sljedećih kriterija:

 1. uspjeha u srednjoj školi
 2. položenih ispita na državnoj maturi
 3. dodatne provjere

Rang-lista prijavljenih pristupnika za upis na preddiplomski studij Rehabilitacija sastavlja se prema sljedećem sustavu bodovanja:

 1. Na temelju uspjeha u srednjoj školi - do 280 bodova
 2. Na temelju položenih ispita na državnoj maturi:
  Hrvatski jezik (razina A) - do 200 bodova
  Strani jezik (razina A) - do 200 bodova
  Biologija ili Psihologija ili Sociologija * - do 200 bodova
  Matematika (razina B) - položena (ne boduje se)
 3. Na temelju dodatne provjere
  - funkcionalnih sposobnosti i vještina potrebnih za studij - isključujući kriterij
  - usmena procjena informiranosti, sklonosti  motivacije za studij - do 120 bodova
 4. Na temelju dodatnih pristupnikovih postignuća - nema bodova

* Uvjet je za upis na studij položen jedan od navedenih predmeta. Ako je pristupnik položio oba predmeta, za bodovanje se uzima onaj predmet iz kojega je pristupnik ostvario bolji uspjeh.

NAPOMENA:
Prema čl. 45. Pravilnika o preddiplomskim sveučilišnim i diplomskim sveučilišnim studijima Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta unutar jednake razine obrazovanja nije moguć prijelaz s jednog na drugi studij ERF-a niti s nekog studija sastavnice Sveučilišta u Zagrebu ili nekog drugog sveučilišta na neki od studija ERF-a.

Rehabilitacija (izvanredni)

Upisne kvote u ak. god. 2019./2020. za izvanredni preddiplomski sveučilišni studij Rehabilitacija: 30 (državljani RH) + 20 (državljani RH koji su četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje završili u RH prije 2010. godine)

Participacija u troškovima studija po godini: 9.200,00 kn (uplaćuje se jednokratno)

Uvjeti upisa (državljani RH)

Rang-lista za upis na izvanredni preddiplomski sveučilišni studij Rehabilitacija sastavlja se prema bodovima koje ostvare prijavljeni pristupnici.
Bodovi se mogu ostvariti na temelju sljedećih kriterija:

 1. uspjeha u srednjoj školi
 2. položenih ispita na državnoj maturi
 3. dodatne provjere

Rang-lista prijavljenih pristupnika za upis na preddiplomski studij Rehabilitacija sastavlja se prema sljedećem sustavu bodovanja:

 1. Na temelju uspjeha u srednjoj školi - do 280 bodova
 2. Na temelju položenih ispita na državnoj maturi:
  Hrvatski jezik (razina A) - do 200 bodova
  Strani jezik (razina A) - do 200 bodova
  Biologija ili Psihologija ili Sociologija * - do 200 bodova
  Matematika (razina B) - položena (ne boduje se)
 3. Na temelju dodatne provjere
  - funkcionalnih sposobnosti i vještina potrebnih za studij - isključujući kriterij
  - usmena procjena informiranosti, sklonosti  motivacije za studij - do 120 bodova
 4. Na temelju dodatnih pristupnikovih postignuća - nema bodova

* Uvjet je za upis na studij položen jedan od navedenih predmeta. Ako je pristupnik položio oba predmeta, za bodovanje se uzima onaj predmet iz kojega je pristupnik ostvario bolji uspjeh.

Uvjeti upisa (državljani RH koji su četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje završili u RH prije 2010. godine)

Uvjeti upisa za izvanredni preddiplomski studij Rehabilitacija za državljane RH koji su četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje završili u RH prije 2010. godine:

 1. završena najmanje četverogodišnja srednja škola prije 2010. godine u RH tj. prije provođenja državne mature
 2. zaposlenje ili iskustvo u radu s osobama s teškoćama

Samo pristupnici koji ispunjavaju uvjete upisa (pod toč. 1. i 2.) pristupaju razredbenom postupku pojedinog studija.

Razredbeni postupak za izvanredni preddiplomski sveučilišni studij Rehabilitacija za državljane RH koji su četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje završili u RH prije 2010.:

 • pisana provjera znanja iz biologije, psihologije i sociologije,
 • procjena informiranosti, sklonosti i motiviranosti za studij,
 • procjena funkcionalnih sposobnosti i vještina potrebnih za studij – isključujući je čimbenik (negativna procjena predstavlja nemogućnost upisa na navedeni studij)

Rang-lista pristupnika za upis na izvanredni preddiplomski sveučilišni studij Rehabilitacija za državljane RH koji su četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje završili u RH prije 2010. godine bit će sastavljena prema:

 1. uspjehu u srednjoj školi – do 260 bodova
 2. uspjehu u pisanoj provjeri znanja iz biologije, psihologije i sociologije – do 600 bodova
 3. uspjehu na procjeni informiranosti, sklonosti i motiviranosti za studij – do 120 bodova

NAPOMENA:
Prema čl. 45. Pravilnika o preddiplomskim sveučilišnim i diplomskim sveučilišnim studijima Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta unutar jednake razine obrazovanja nije moguć prijelaz s jednog na drugi studij ERF-a niti s nekog studija sastavnice Sveučilišta u Zagrebu ili nekog drugog sveučilišta na neki od studija ERF-a.

Socijalna pedagogija

Upisne kvote u ak. god. 2019./2020. za redoviti preddiplomski sveučilišni studij Socijalna pedagogija: 50 (državljani RH) + 2 (strani državljani)

Rang-lista za upis na redoviti preddiplomski sveučilišni studij Socijalna pedagogija sastavlja se prema bodovima koje ostvare prijavljeni pristupnici.
Bodovi se mogu ostvariti na temelju sljedećih kriterija:

 1. uspjeha u srednjoj školi
 2. položenih ispita na državnoj maturi
 3. dodatne provjere

Rang-lista prijavljenih pristupnika za upis na preddiplomski studij Socijalna pedagogija sastavlja se prema sljedećem sustavu bodovanja:

 1. Na temelju uspjeha u srednjoj školi - do 280 bodova
 2. Na temelju položenih ispita na državnoj maturi:
  Hrvatski jezik (razina A) - do 200 bodova
  Strani jezik (razina A) - do 200 bodova
  Sociologija ili Psihologija * - do 200 bodova
  Matematika (razina B) - položena (ne boduje se)
 3. Na temelju dodatne provjere:
  - zdravstveni kriterij - potvrda liječnika - isključujući kriterij
  - usmena procjena informiranosti, sklonosti i motivacije za studij - do 120 bodova
 4. Na temelju dodatnih pristupnikovih postignuća - nema bodova

* Uvjet je za upis na studij položen jedan od navedenih predmeta. Ako je pristupnik položio oba predmeta, za bodovanje se uzima onaj predmet iz kojega je pristupnik ostvario bolji uspjeh.

NAPOMENA:
Prema čl. 45. Pravilnika o preddiplomskim sveučilišnim i diplomskim sveučilišnim studijima Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta unutar jednake razine obrazovanja nije moguć prijelaz s jednog na drugi studij ERF-a niti s nekog studija sastavnice Sveučilišta u Zagrebu ili nekog drugog sveučilišta na neki od studija ERF-a.

Prijava za upis (DM)

Postupak prijave za upis u I. godinu preddiplomskog studija Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta u ak. god. 2019./2020. za pristupnike koji polažu državnu maturu

Prijava se sastoji od:

1. Prijave studija na www.postani-student.hr
Pristupnik prijavljuje jedan ili više studija najkasnije do 24. svibnja 2019. godine putem Nacionalnoga informacijskog sustava prijava na visoka učilišta (NISpVU) za koji je nadležan Središnji prijavni ured (SPU) pri Agenciji za znanost i visoko obrazovanje (AZVO), a koji je dostupan na poveznici www.postani-student.hr.

2. Prijave za dodatnu provjeru/provjeru preduvjeta
Pristupnik uz Prijavu studija na www.postani-student.hr treba poslati i Prijavu za dodatnu provjeru/provjeru preduvjeta za odabrani/odabrane studij/studije ERF-a.
Ispunjeni obrazac/obrasce Prijave za dodatnu provjeru/provjeru preduvjeta
, koji je dostupan u nastavku, pristupnik šalje ERF-u isključivo poštom od 13. do 24. svibnja 2019.
Obrazac za pristup provjeri preduvjeta - LOGOPEDIJA
Obrazac za pristup dodatnoj provjeri - REHABILITACIJA
Obrazac za pristup dodatnoj provjeri - REHABILITACIJA (izvanredni)
Obrazac za pristup dodatnoj provjeri - SOCIJALNA PEDAGOGIJA

3. Potvrda nadležnog školskog liječnika o zdravstvenim i psihofizičkim sposobnostima za studij/e (odnosi se samo na studije Logopedija i Socijalna pedagogija)
Potvrda nadležnog školskog liječnika za studij LOGOPEDIJA
Potvrda nadležnog školskog liječnika za studij SOCIJALNA PEDAGOGIJA

Informacije o nadležnom liječniku školske medicine i zavodima u Republici Hrvatskoj dostupne su na mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.
Ukoliko je pristupnik/pristupnica osoba bez hrvatskog državljanstva potvrdu moće pribaviti u Nastavnom zavodu za javno zdravstvo "Dr. Andrija Štampar". Molimo obratite se dr. Mariji Posavec, specijalistici školske medicine telefonom na +385 1 4696 281 ili e-mailom na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Potvrde ispunjene od strane liječnika opće medicine neće se razmatrati niti će pristupnik biti uključen u daljnji razredbeni postupak.

Zdravstveni zahtjevi za pojedine studije detaljnije su pojašnjeni u nastavku:

Zdravstveni zahtjevi - LOGOPEDIJA

Svi pristupnici u prijavnoj dokumentaciji za upis na studij Logopedije prilažu i potvrdu o zdravstvenim zahtjevima koju izdaje nadležni srednjoškolski liječnik na propisanom obrascu dostupnom na mrežnoj stranici Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta, a koja ne smije biti starija od 6 mjeseci.
Zdravstveni zahtjevi koje fakultet traži od budućih studenata postavljeni su s ciljem zaštite i očuvanja zdravlja samih studenata te osiguravanja mogućnosti primjerenog rada tijekom svih vidova praktične nastave s korisnicima, poštujući njihova prava i uvažavajući njihove potrebe.
Zdravstveni zahtjevi:

 • uredno kognitivno, emocionalno i perceptivno funkcioniranje
 • uredna ravnoteža
 • stabilno stanje svijesti
 • uredan vid s ili bez korekcije
 • uredan sluh bez slušnog pomagala
 • potpuno uredno glasovno-jezično-govornog izražavanje – OBAVEZNA DODATNA PROVJERA*
 • uredno psihomotoričko funkcioniranje - uredne mentalne funkcije kontrole motoričkih i psiholoških procesa na razini tijela
 • uredna funkcija mišićno-koštanoga sustava gornjih ekstremiteta i trupa– očuvana funkcija pokretljivosti gornjih ekstremiteta i trupa u fiziološkim granicama (rasponima).


*Dodatna provjera provodi se na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu

Zdravstveni zahtjevi - SOCIJALNA PEDAGOGIJA

Svi pristupnici u prijavnoj dokumentaciji za upis na studij Socijalne pedagogije prilažu i potvrdu o zdravstvenim zahtjevima koju izdaje nadležni srednjoškolski liječnik na propisanom obrascu dostupnom na mrežnoj stranici Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta, a koja ne smije biti starija od 6 mjeseci.
Zdravstveni zahtjevi koje fakultet traži od budućih studenata postavljeni su s ciljem zaštite i očuvanja zdravlja samih studenata te osiguravanja mogućnosti primjerenog rada tijekom svih vidova praktične nastave s korisnicima, poštujući njihova prava i uvažavajući njihove potrebe.
Zdravstveni zahtjevi:

 • uredno kognitivno, emocionalno i perceptivno funkcioniranje
 • uredna ravnoteža
 • stabilno stanje svijesti
 • uredan vid s ili bez korekcije
 • uredan sluh na razini govorne komunikacije – dobra čujnost na razini govorne komunikacije, komuniciranje s okolinom bez teškoća, dobra čujnost zvučnih signala i slično
 • sposobnost funkcionalnoga glasovno-jezično-govornog izražavanja u svrhu uspostavljanja komunikacije – sposobnost razgovjetne i razumljive artikulacije
 • uredno psihomotoričko funkcioniranje - uredne mentalne funkcije kontrole motoričkih i psiholoških procesa na razini tijela
 • uredna funkcija mišićno-koštanoga sustava – očuvana funkcija pokretljivosti ekstremiteta i trupa u fiziološkim granicama (rasponima).

4. Dokaz o uplati troškova dodatne provjere/provjere preduvjeta

Uz popunjene obrasce (pod toč. 2 i 3) potrebno je priložiti i dokaz o uplati troškova dodatne provjere/provjere preduvjeta kako slijedi:

 • 250,00 kuna ukoliko se pristupa dodatnoj provjeri na jednom studiju
 • 400,00 kuna ukoliko se pristupa dodatnoj provjeri na dva studija
 • 550,00 kuna ukoliko se pristupa dodatnoj provjeri na tri ili četiri studija

Ukoliko pristupnik putem NISpVU sustava (www.postani-student.hr) prijavljuje i redoviti i izvanredni studij Rehabilitacija plaća troškove jedne dodatne provjere za navedeni studij.

Navedeni iznos uplaćuje se na:
IBAN ERF-a: HR8723600001101355137 (Zagrebačka banka d.d.)
Opis plaćanja: Dodatna provjera 2019
Model: 00
Poziv na broj primatelja: OIB PRISTUPNIKA

Ispunjene obrasce (pod toč. 2. i 3.) i potvrdu o uplati troškova potrebno je poslati zajedno, isključivo poštom do 24. svibnja 2019. na sljedeću adresu:

Sveučilište u Zagrebu
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
Prijava za dodatnu provjeru
Znanstveno-učilišni kampus Borongaj
Borongajska cesta 83f
10000 Zagreb

U slučaju nepravovremene uplate troškova i nepravovremenog slanja prijave (nakon 24. svibnja 2019.) Prijava za dodatnu provjeru/provjeru preduvjeta neće se razmatrati niti će pristupnik biti uključen u daljnji razredbeni postupak.

Upite vezane uz prijavu za upis (točke 1. - 3.) pristupnici mogu slati na e-mail adresu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće biti razmatrane.

Dodatna provjera funkcionalnih sposobnosti i vještina potrebnih za preddiplomski studij Rehabilitacija

U okviru procjene funkcionalnih sposobnosti i vještina potrebnih za studij, svi pristupnici u razredbenom postupku za upis na preddiplomski studij Rehabilitacija proći će sljedeće procjene (isključujući čimbenik):

 1. grupno testiranje intelektualnih sposobnosti,
 2. individualna procjena funkcionalnih sposobnosti i vještina potrebnih za studij:
  - funkcionalnost vida i sluha,
  - funkcionalnost motorike – kretanje, ravnoteža, korištenje gornjih ekstremiteta,
  - komunikacijske vještine.

Kandidati koji ne zadovolje na grupnom testiranju intelektualnih sposobnosti isključuju se iz daljnjeg razredbenog postupka.

Kandidati koji nastavljaju razredbeni postupak pristupaju procjeni sklonosti i motivacije za studij te informiranosti o studiju kao i procjeni funkcionalnih sposobnosti i vještina potrebnih za studij.

Kandidati kod kojih se utvrdi snižena razina funkcionalnih sposobnosti i vještina, a koja bi mogla značajno nepovoljno utjecati na realizaciju ishoda učenja, odnosno stjecanje profesionalnih kompetencija, proći će dodatnu individualiziranu funkcionalnu procjenu područja u kojem postoje odstupanja i razgovor s povjerenstvom.

Kandidati kod kojih se procijeni kako je, zbog značajno snižene razine funkcionalnih sposobnosti i vještina i uz sve preporučene i prihvatljive prilagodbe u nastavi, u potpunosti onemogućenarealizacija ključnih ishoda učenja, biti će isključeni iz daljnjeg razredbenog postupka.

Sve razine procjene provest će se na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu.

Povrat uplaćenih troškova dodatne provjere/provjere preduvjeta

U slučaju odustanka odnosno nemogućnosti pristupa postupku dodatne provjere/provjere preduvjeta, pristupnici odnosno izvršitelji uplate u ime pristupnika imaju pravo na povrat uplaćenih troškova podnošenjem zahtjeva za povrat uplaćenih troškova najkasnije do 7. lipnja 2019. tj. datuma objave privremenog rasporeda dodatnih provjera na mrežnoj stranici ERF-a. Zahtjev za povrat uplaćenih troškova može se poslati isključivo elektroničkim putem na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

U zahtjevu za povrat uplaćenih troškova dodatne provjere/provjere preduvjeta potrebno je navesti sljedeće podatke:

 1. Ime i prezime uplatitelja
 2. Adresu uplatitelja
 3. Broj bankovnog računa uplatitelja
 4. OIB pristupnika/pristupnice

Zahtjevi za povrat uplaćenih troškova poslani nakon 7. lipnja 2019. tj. nakon objave privremenog rasporeda dodatnih provjera neće se razmatrati niti će se izvršiti povrat uplaćenih troškova.

Pristupnici koji su u 2018. godini pristupili dodatnoj provjeri/provjeri preduvjeta

Pristupnici za upis na preddiplomski studij Logopedija i preddiplomski studij Socijalna pedagogija koji su u 2018. godini pristupili dodatnoj provjeri obvezni su priložiti potvrdu školskog liječnika (potvrda školskog liječnika treba biti iz 2019. godine).

Pristupnici za upis na preddiplomski studij Logopedija koji su u 2018. godini pristupili i zadovoljili na postupku dodatne provjere/provjere preduvjeta, a nisu ostvarili pravo upisa na studij u ak. god. 2018./2019., oslobođeni su obveze pristupa i plaćanja postupka dodatne provjere/provjere preduvjeta u 2019. godini, ali su obvezni prijaviti preddiplomski studij Logopedija na www.postani-student.hr i ispunjene obrasce (pod toč. 2. i 3.) poslati isključivo poštom do 24. svibnja 2019. na prethodno navedenu adresu.

Pristupnici koji u 2018. godini nisu zadovoljili na postupku dodatne provjere/provjere preduvjeta za upis na preddiplomski studij Logopedija postupaju u skladu s toč. 1.- 3. poglavlja Prijava za upis.

Pristupnici za upis na preddiplomski studij Rehabilitacija i preddiplomski studij Socijalna pedagogija koji su u 2018. godini pristupili dodatnoj provjeri, neovisno o ishodu provjere iz 2018., postupaju u skladu s toč. 1.- 4. poglavlja Prijava za upis.

Prigovori na netočnost unosa rezultata dodatne provjere/provjere preduvjeta

Za točnost podataka o rezultatima dodatne provjere/provjere preduvjeta, koje će ERF za sve pristupnike unijeti u NISpVU do 5. srpnja 2019., odgovara ERF.

Eventualne prigovore na netočnost unosa rezultata dodatne provjere/provjere preduvjeta pristupnici mogu podnijeti ERF-u u roku od 48 sati nakon objave rezultata dodatne provjere/provjere preduvjeta na www.postani-student.hr tj. najkasnije do 7. srpnja 2019., a ERF će unijeti konačne ispravke do uključivo 8. srpnja 2019. Prigovori se podnose ERF-u isključivo elektronički, na e-mail adresu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . ERF će se o prigovorima očitovati, također, isključivo elektronički.

Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet nadležan je samo za postupak dodatne provjere/provjere preduvjeta koji je sastavni dio razredbenog postupka.

Dodatne informacije dostupne su u Vodiču za upis u I. godinu preddiplomskih studija ERF-a, na mrežnoj stranici Nacionalnog informacijskog sustava prijava na visoka učilišta (NISpVU) - www.postani-student.hr i u Natječaju za upis studenata u I. godinu sveučilišnih preddiplomskih, integriranih preddiplomskih i diplomskih te stručnih preddiplomskih studija u akademskoj godini 2019./2020. koji raspisuje Sveučilište u Zagrebu na svojim mrežnim stranicama (www.unizg.hr).

Pristupnici kojima je potrebna dodatna potpora tijekom dodatne provjere/provjere preduvjeta

Mole se pristupnici s oštećenjima vida, sluha, tjelesnim invaliditetom te kroničnim bolestima, psihičkim poremećajima i specifičnim teškoćama učenja (disleksija, disgrafija, ADHD) kojima je potrebna dodatna potpora tijekom dodatne provjere/provjere preduvjeta da se do 3. lipnja 2019. jave koordinatorici za studente s invaliditetom ERF-a, prof.dr.sc. Lelii Kiš-Glavaš e-mailom na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

Kome je namijenjena dodatna potpora tijekom dodatne provjere/provjere preduvjeta?

Dodatna potpora predstavlja potrebnu prilagodbu prilikom dodatne provjere/provjere preduvjeta, koja se nudi isključivo kao mogućnost za osobe s određenim oštećenjima, a kojima je takva podrška potrebna.

Na primjer: osoba s oštećenjima vida treba prilagodbu u smislu uvećanja tiska pisanog teksta prilikom dodatne provjere/provjere preduvjeta ili osoba s disleksijom ima potrebu za organizacijom i izgledom pisanog teksta radi lakšeg snalaženja u tekstu (npr. podjela teksta u odlomke, poravnavanje teksta samo s jedne strane) i slično.

U tom slučaju Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet treba biti informiran o potrebi za prilagodbom, kako bi mogao osigurati istu i tako pridonijeti izjednačavanju mogućnosti pristupa dodatnoj provjeri/provjeri preduvjeta svim pristupnicima.

NAPOMENA:
Osobni podaci pristupnika, iz NISpVU-a i iz podnesenih prijava za upis, koristit će se u svrhu organiziranja postupka dodatne provjere/provjere preduvjeta i u statističke svrhe te će biti dostupni zaposlenicima Fakulteta koji sudjeluju u pripremi i provođenju postupka dodatne provjere/provjere preduvjeta. Ime i prezime pristupnika (i datum rođenja samo ako postoje pristupnici istog imena i prezimena) objavit će se javno, na mrežnoj stranici Fakulteta, u rasporedu dodatnih provjera/provjera preduvjeta.

Svi pristupnici dužni su provjeriti ispravnost svojih dokumenata i podataka unesenih u NISpVU te u slučaju netočnosti zatražiti njihovo ispravljanje. Za eventualno utvrđenu netočnost dokumenata ili podataka u NISpVU nakon provedenog razredbenog postupka, a prilikom upisa na visoko učilište, moralnu i materijalnu odgovornost snosi sam pristupnik.

Završena škola prije 2010. g.

Upisne kvote za ak. god. 2019./2020. za izvanredni preddiplomski sveučilišni studij Rehabilitacija za državljane RH koji su četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje završili u RH prije 2010. godine: 20

Uvjeti upisa u I. godinu izvanrednog preddiplomskog sveučilišnog studija Rehabilitacija

Uvjeti upisa za izvanredni preddiplomski studij Rehabilitacija za državljane RH koji su četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje završili u RH prije 2010. godine:

 1. završena najmanje četverogodišnja srednja škola prije 2010. godine u RH tj. prije provođenja državne mature
 2. zaposlenje ili iskustvo u radu s osobama s teškoćama

Samo pristupnici koji ispunjavaju uvjete upisa (pod toč. 1. i 2.) pristupaju razredbenom postupku pojedinog studija.

Razredbeni postupak

Razredbeni postupak za izvanredni preddiplomski sveučilišni studij Rehabilitacija za državljane RH koji su četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje završili u RH prije 2010.:

 • pisana provjera znanja iz biologije, psihologije i sociologije,
 • procjena informiranosti, sklonosti i motiviranosti za studij,
 • procjena funkcionalnih sposobnosti i vještina potrebnih za studij – isključujući je čimbenik (negativna procjena predstavlja nemogućnost upisa na navedeni studij)

Razredbeni postupak održat će se u ponedjeljak, 8. srpnja 2019. godine i to:

 • u 9:00 sati pisana provjera znanja iz biologije, psihologije i sociologije
  Kako bi mogli pristupiti provjeri znanja, pristupnici su dužni imati sa sobom osobnu iskaznicu ili putovnicu. Mole se pristupnici da dođu 15 minuta ranije od predviđenog početka provjere znanja te da sa sobom ponesu kemijsku olovku (preporuča se dvije). Provjera znanja traje 60 minuta.
 • u 14:00 sati procjena funkcionalnih sposobnosti i vještina potrebnih za studij
 • u 15:00 sati procjena informiranosti, sklonosti i motiviranosti za studij

Razredbeni prag i rang-lista

Razredbeni prag čini 50% točno riješenih zadataka u pisanoj provjeri znanja iz biologije, psihologije i sociologije.

Pristupnici koji nisu ostvarili 50% točno riješenih zadataka u pisanoj provjeri znanja iz biologije, psihologije i sociologije isključuju se iz daljnjeg tijeka razredbenog postupka.

Pristupnici koji nisu zadovoljili na procjeni funkcionalnih sposobnosti i vještina potrebnih za studij isključuju se iz daljnjeg tijeka razredbenog postupka.

Rang-lista pristupnika za upis na izvanredni preddiplomski sveučilišni studij Rehabilitacija za državljane RH koji su četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje završili u RH prije 2010. godine bit će sastavljena prema:

 1. uspjehu u srednjoj školi – do 260 bodova
 2. uspjehu u pisanoj provjeri znanja iz biologije, psihologije i sociologije – do 600 bodova
 3. uspjehu na procjeni informiranosti, sklonosti i motiviranosti za studij – do 120 bodova

Razredbeni postupak za državljane RH koji su četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje završili u RH prije 2010. godine i rangiranje pristupnika (neće se provoditi putem Središnjeg prijavnog ureda pri AZVO-u i sustava NISpVU) u nadležnosti je Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Razredbeni postupak za upis na izvanredni preddiplomski sveučilišni studij Rehabilitacija za državljane RH koji su četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje završili u RH prije 2010. godine u ljetnom upisnom roku održat će se 8. srpnja 2019.

Privremena rang-lista

Privremena rang-lista pristupnika bit će objavljena 9. srpnja 2019. godine na mrežnoj stranici Fakulteta. U roku od 48 sati od objave privremene rang liste, pristupnici imaju pravo prigovora na rezultate pisane provjere znanja. Prigovor se podnosi Fakultetu isključivo elektroničkim putem na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

Privremena rang-lista pristupnika za upis na izvanredni preddiplomski sveučilišni studij Rehabilitacija - državljani RH koji su četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje završili u RH prije 2010.

Završna rang-lista pristupnika bit će objavljena 12. srpnja 2019. godine na mrežnoj stranici Fakulteta.

Literatura za pisanu provjeru znanja iz biologije, psihologije sociologije

Literaturu za pisanu provjeru znanja iz biologije, psihologije i sociologije čine sljedeći udžbenici:

 • Psihologija: udžbenik iz psihologije, autor: Denis Bratko, izdavač: Profil, godina izdanja: 2013
 • Sociologija: udžbenik iz sociologije, autor: Nenad Fanuko, izdavač: Profil, godina izdanja: 2013
 • Život 3: udžbenik iz biologije, autori: Žaklin Lukša, Sanja Mikulić, izdavač: Školska knjiga, godina izdanja 2015.

Prijava za upis

Prijava za upis u I. godinu izvanrednog preddiplomskog sveučilišnog studija Rehabilitacija u ak. god. 2019./2020. za državljane RH koji su četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje završili u RH prije 2010. godine sastoji se od:

 1. Prijave za pristup razredbenom postupku
  Pristupnik šalje ispunjeni obrazac za prijavu studija
  Obrazac za prijavu razredbenog postupka (završena škola prije 2010. godine)
 2. Svjedodžbe svih razreda srednje škole
 3. Svjedodžba o završenoj četverogodišnjoj srednjoj školi
 4. Domovnica ili e-Domovnica
 5. Rodni list s OIB-om ili e-Rodni list
 6. Uvjerenje/dokaz o radu s osobama s teškoćama
 7. Potvrde o uplati troškova razredbenog postupka

Pristupnici plaćaju troškove razredbenog postupka u iznosu od 250,00 kuna.
Navedeni iznos se uplaćuje na
IBAN ERF-a: HR8723600001101355137 (Zagrebačka banka d.d.)
Opis plaćanja: Razredbeni postupak 2019
Model: 00
Poziv na broj primatelja: OIB PRISTUPNIKA

Dokumentaciju navedenu pod toč. 1. – 7. pristupnici dostavljaju isključivo poštom od 17. do 28. lipnja 2019. godine na adresu ERF-a:
Sveučilište u Zagrebu
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
Prijava za razredbeni postupak
Znanstveno-učilišni kampus Borongaj
Borongajska cesta 83f
10000 Zagreb

Nepotpune i nepravovremene prijave neće biti razmatrane.

NAPOMENA:
Osobni podaci pristupnika (državljani RH koji su četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje završili u RH prije 2010. godine) iz podnesenih prijava za razredbeni postupak, koristit će se u svrhu organiziranja razredbenog postupka i u statističke svrhe te će biti dostupni zaposlenicima Fakulteta koji sudjeluju u pripremi i provođenju razredbenog postupka. Ime i prezime pristupnika (i datum rođenja samo ako postoje pristupnici istog imena i prezimena) objavit će se javno, na mrežnoj stranici Fakulteta, u rasporedu održavanja razredbenog postupka i u rang-listi.

Dodatne informacije dostupne su u Vodiču za upis u I. godinu preddiplomskih studija ERF-a, na mrežnoj stranici Nacionalnog informacijskog sustava prijava na visoka učilišta (NISpVU) - www.postani-student.hr i u Natječaju za upis studenata u I. godinu sveučilišnih preddiplomskih, integriranih preddiplomskih i diplomskih te stručnih preddiplomskih studija u akademskoj godini 2019./2020. koji raspisuje Sveučilište u Zagrebu na svojim mrežnim stranicama (www.unizg.hr).

Hrvati izvan RH

Temeljem potpisanog Sporazuma Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske i Sveučilišta u Zagrebu od 1. ožujka 2017., Senat Sveučilišta u Zagrebu donio je Odluku o kriterijima za upis i posebnoj kvoti namijenjenoj za upis na preddiplomske i integrirane preddiplomske i diplomske studije Sveučilišta u Zagrebu Hrvatima izvan Republike Hrvatske, u akademskoj godini 2019./2020.

Posebne upisne kvote odnose na dvije kategorije definirane člankom 2. Zakona o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske (NN 124/11, 16/12):

 1. na pripadnike hrvatske manjine u europskim državama (u Republici Austriji, Republici Srbiji, Republici Sloveniji, Slovačkoj Republici, Rumunjskoj, Republici Makedoniji, Mađarskoj, Talijanskoj Republici, Crnoj Gori, Češkoj Republici, Republici Kosovo i Republici Bugarskoj) i
 2. na Hrvate iseljenike u prekomorskim i europskim državama i njihove potomke.

Posebne upisne kvote za Hrvate izvan Republike Hrvatske

Posebne upisne kvote za Hrvate izvan Republike Hrvatske u ak. god. 2019./2020. za preddiplomske studije Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu:

Preddiplomski studij Logopedija: 1
Preddiplomski studij Rehabilitacija: 2
Preddiplomski studij Socijalna pedagogija: 1

U navedenoj upisnoj kvoti moći će se upisati samo oni pristupnici koji uz definirane uvjete upisa, u ak. god. 2019./2020. prvi puta upisuju prvu godinu studija.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja RH će za 100 upisnih mjesta redovitih studenata pripadnika hrvatskog iseljeništva i hrvatske manjine koji u ak. god. 2019./2020. prvi put upišu prvu godinu preddiplomskog ili integriranog preddiplomskog i diplomskog studija na Sveučilištu u Zagrebu osigurati sufinanciranje troškova studiranja tijekom trajanja upisanog studijskog programa.

Uvjeti upisa u I. godinu preddiplomskog studija ERF-a za posebnu kvotu za Hrvate izvan RH

Uvjeti upisa za preddiplomske studije ERF-a (Logopedija, Rehabilitacija, Socijalna pedagogija):

 1. završena četverogodišnja srednja škola
 2. poznavanje hrvatskog jezika B1 razine

Za prethodno navedene uvjete pristupnik dostavlja dokaz o ispunjenost istih ERF-u.

Razredbeni postupak za posebnu kvotu za Hrvate izvan RH

Samo pristupnici koji ispunjavaju uvjete upisa (pod toč. 1. i 2.) pristupaju razredbenom postupku pojedinog studija.

Razredbeni postupak za preddiplomski studij Logopedija:

 • pisana provjera znanja iz biologije, psihologije i sociologije,
 • procjena jezično-govorno-glasovnog statusa (intervju) – isključujući čimbenik što znači da negativna procjena predstavlja nemogućnost upisa na navedeni studij

Razredbeni postupak za preddiplomski studij Rehabilitacija:

 • pisana provjera znanja iz biologije, psihologije i sociologije,
 • procjena informiranosti, sklonosti i motiviranosti za studij,
 • procjena funkcionalnih sposobnosti i vještina potrebnih za studij – isključujući čimbenik što znači da negativna procjena predstavlja nemogućnost upisa na navedeni studij

Razredbeni postupak za preddiplomski studij Socijalna pedagogija:

 • pisana provjera znanja iz biologije, psihologije i sociologije
 • procjena informiranosti, sklonosti i motiviranosti za studij

Razredbeni postupak po posebno utvrđenim uvjetima upisa za Hrvate izvan RH i rangiranje pristupnika (neće se provoditi putem Središnjeg prijavnog ureda pri AZVO-u i sustava NISpVU) u nadležnosti je Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Razredbeni postupak za sva tri preddiplomska studija ERF-a u ljetnom upisnom roku održat će se 8. srpnja 2019.

Literatura za pisanu provjeru znanja iz biologije, psihologije sociologije

Literaturu za pisanu provjeru znanja iz biologije, psihologije i sociologije čine sljedeći udžbenici:

 • Psihologija: udžbenik iz psihologije, autor: Denis Bratko, izdavač: Profil, godina izdanja: 2013
 • Sociologija: udžbenik iz sociologije, autor: Nenad Fanuko, izdavač: Profil, godina izdanja: 2013
 • Život 3: udžbenik iz biologije, autori: Žaklin Lukša, Sanja Mikulić, izdavač: Školska knjiga, godina izdanja 2015.

Rang-lista pristupnika

Razredbeni prag čini 50% točno riješenih zadataka u pisanoj provjeri znanja iz biologije, psihologije i sociologije.

Pristupnici koji nisu ostvarili 50% točno riješenih zadataka u pisanoj provjeri znanja iz biologije, psihologije i sociologije isključuju se iz daljnjeg tijeka razredbenog postupka.

Rang-lista pristupnika za upis na preddiplomski sveučilišni studij Logopedija bit će sastavljena prema uspjehu u pisanoj provjeri znanja iz biologije, psihologije i sociologije.

Rang-lista pristupnika za upis na preddiplomski sveučilišni studij Rehabilitacija i na preddiplomski sveučilišni studij Socijalna pedagogija bit će sastavljena prema uspjehu u pisanoj provjeri znanja iz biologije, psihologije i sociologije i prema uspjehu na procjeni informiranosti, sklonosti i motiviranosti za studij.

Privremena rang-lista pristupnika bit će objavljena 9. srpnja 2019. godine na mrežnoj stranici Fakulteta. U roku od 48 sati od objave privremene rang liste, pristupnici imaju pravo prigovora na rezultate pisane provjere znanja. Prigovor se podnosi Fakultetu isključivo elektroničkim putem na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

Završna rang-lista pristupnika bit će objavljena 12. srpnja 2019. godine na mrežnoj stranici Fakulteta.

Prijava za upis unutar posebne upisne kvote za Hrvate izvan RH

Prijava za upis u I. godinu redovitog preddiplomskog sveučilišnog studija Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta u ak. god. 2019./2020. unutar posebne upisne kvote za Hrvate izvan RH sastoji se od:

 1. Prijave za pristup razredbenom postupku
  Pristupnik šalje ispunjeni/e obrazac za prijavu studija (jednog ili više studija: Logopedija, Rehabilitacija, Socijalna pedagogija)
  Obrazac za prijavu razredbenog postupka za Hrvate izvan RH
 2. Potvrde Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske
  Središnji ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske pristupnicima će po izdavati potvrdu kojom se dokazuje pripadnost hrvatskom narodu.
 3. Domovnice (ako je pristupnik hrvatski državljanin) i potvrde /dokaza o stanom državljanstvu (ako je pristupnik strani državljanin)
 4. Od sudskog tumača prevedene i ovjerene svjedodžbe o završenoj četverogodišnjoj srednjoj školi
 5. Rješenje nadležnog tijela o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije
  Priznavanje inozemnih školskih kvalifikacija o završenom osnovnom i o završenom srednjem obrazovanju u općim, gimnazijskim i umjetničkim programima radi zapošljavanja ili nastavka obrazovanja u nadležnosti je Agencije za odgoj i obrazovanje.

  Priznavanje inozemnih školskih kvalifikacija o završenom srednjem obrazovanju u strukovnim programima radi zapošljavanja ili nastavka obrazovanja u nadležnosti je Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.
 6. Potvrde Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu o poznavanju hrvatskog jezika na B1 razini
 7. Potvrde o uplati troškova razredbenog postupka
  Pristupnici plaćaju troškove razredbenog postupka u iznosu od 250,00 kuna.
  Navedeni iznos se uplaćuje na:
  IBAN ERF-a: HR8723600001101355137
  Opis plaćanja: Razredbeni postupak 2019
  Model: 00
  Poziv na broj primatelja: OIB PRISTUPNIKA

Dokumentaciju navedenu pod toč. 1. – 7. pristupnici dostavljaju isključivo poštom od 17. do 28. lipnja 2019. godine na adresu ERF-a:

Sveučilište u Zagrebu
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
Prijava za razredbeni postupak
Znanstveno-učilišni kampus Borongaj
Borongajska cesta 83f
10000 Zagreb

Nepotpune i nepravovremene prijave neće biti razmatrane.

NAPOMENA:
Osobni podaci pristupnika (Hrvati izvan RH) iz podnesenih prijava za razredbeni postupak, koristit će se u svrhu organiziranja razredbenog postupka i u statističke svrhe te će biti dostupni zaposlenicima Fakulteta koji sudjeluju u pripremi i provođenju razredbenog postupka. Ime i prezime pristupnika (i datum rođenja samo ako postoje pristupnici istog imena i prezimena) objavit će se javno, na mrežnoj stranici Fakulteta, u rasporedu održavanja razredbenog postupka i u rang-listi.

Dodatne informacije dostupne su u Vodiču za upis u I. godinu preddiplomskih studija ERF-a, na mrežnoj stranici Nacionalnog informacijskog sustava prijava na visoka učilišta (NISpVU) - www.postani-student.hr i u Natječaju za upis studenata u I. godinu sveučilišnih preddiplomskih, integriranih preddiplomskih i diplomskih te stručnih preddiplomskih studija u akademskoj godini 2019./2020. koji raspisuje Sveučilište u Zagrebu na svojim mrežnim stranicama (www.unizg.hr).

Dodatne provjere

Dodatne provjere/provjere preduvjeta provodit će se isključivo prema rasporedu od 1. do 4. srpnja 2019.

Završni raspored dodatnih provjera/provjere preduvjeta

Završni raspored dodatnih provjera za upis u prvu godinu preddiplomskog studija u ak. god. 2019./2020. dostupan je ovdje.

Poštujući važeće odredbe o zaštiti osobnih podataka, sadržaj dokumenta dostupan je, uz obvezni unos lozinke, pristupnicima i zaposlenicima Fakulteta koji sudjeluju u pripremi i provođenju postupka dodatne provjere/provjere preduvjeta. Lozinka je dostupna pristupnicima putem sustava NISpVU.

Završni raspored dodatnih provjera nije moguće mijenjati.

Pristupnici koji su prošle godine pristupili i zadovoljili na postupku provjere preduvjeta na preddiplomskom studiju Logopedija te su ove godine navedeni studij ponovo prijavili, ove godine ne pristupaju navedenom postupku te, prema tome, nisu navedeni u završnom rasporedu.

U slučaju da je pristupniku/pristupnici za dodatnu provjeru/provjeru preduvjeta na dva ili tri prijavljena studija ERF-a istovremeno određena provjera na tim studijima, molimo da se u rasporedom predviđenom vremenu javi bilo kojem predsjedniku povjerenstava prijavljenih studija radi dogovora.

Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet zadržava pravo izmjene završnog rasporeda postupka dodatne provjere/provjere preduvjeta.

Privremeni raspored dodatnih provjera/provjere preduvjeta

Privremeni raspored dodatnih provjera za upis u prvu godinu preddiplomskog studija u ak. god. 2019./2020. dostupan je ovdje.

Poštujući važeće odredbe o zaštiti osobnih podataka, sadržaj dokumenta dostupan je, uz obvezni unos lozinke, pristupnicima i zaposlenicima Fakulteta koji sudjeluju u pripremi i provođenju postupka dodatne provjere/provjere preduvjeta. Lozinka je dostupna pristupnicima putem sustava NISpVU.

Promjena privremenog rasporeda dodatnih provjera

Promjena privremenog rasporeda dodatnih provjera moguća je do četvrtka 13. lipnja 2019. do 16 sati do kada je pristupnik dužan poslati molbu radi određivanja drugog termina postupka dodatne provjere/provjere preduvjeta isključivo elektroničkim putem, na e-mail adresu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Uz molbu je potrebno priložiti dokaz o nemogućnosti pristupanja postupku dodatne provjere/provjere preduvjeta.

ERF će razmatrati samo molbe koje su pristigle elektroničkim putem do četvrtka 13. lipnja do 16 sati i uz koje je priložen dokaz o nemogućnosti pristupanja postupku dodatne provjere/provjere preduvjeta.

Završni raspored koji će biti dostupan u ponedjeljak 17. lipnja 2019. godine nije moguće mijenjati.

Grupno testiranje intelektualnih sposobnosti za studij Rehabilitacija

Edukacijsko rehabilitacijski fakultet provest će grupno testiranje intelektualnih sposobnosti (preduvjet za individualnu procjenu, prema rasporedu) u sklopu dodatnih provjera funkcionalnih sposobnosti i vještina potrebnih za upis na preddiplomski studij Rehabilitacija) u ponedjeljak 1. srpnja 2019. godine u 10:00 sati.

Završni raspored grupnog testiranja intelektualnih sposobnosti dostupan je ovdje.

Poštujući važeće odredbe o zaštiti osobnih podataka, sadržaj dokumenta dostupan je, uz obvezni unos lozinke, pristupnicima i zaposlenicima Fakulteta koji sudjeluju u pripremi i provođenju postupka dodatne provjere/provjere preduvjeta. Lozinka je dostupna pristupnicima putem sustava NISpVU.

Zbog transparentnosti postupka dodatne provjere, nije moguće mijenjati termin grupnog testiranja niti dodavati neki drugi termin uz postojeći.

Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet zadržava pravo izmjene rasporeda grupnog testiranja samo u slučaju postojanja objektivnih, u pravilu, izvan nadležnosti ERF-a uzrokovanih razloga.

Grupno testiranje intelektualnih sposobnosti traje 60 minuta. Kako bi mogli pristupiti testiranju pristupnici su dužni imati sa sobom osobnu iskaznicu ili putovnicu. Molimo pristupnike da dođu pola sata ranije od predviđenog početka grupnog testiranja i da sa sobom ponesu jednu kemijsku olovku (preporučaju se dvije, tj. jedna rezervna).

Rezultati grupnog testiranja intelektualnih sposobnosti

Pristupnici koji su zadovoljili na grupnom testiranju intelektualnih sposobnosti pristupaju individualnoj procjeni funkcionalnih sposobnosti i vještina te usmenoj procjeni informiranosti, sklonosti i motivacije za studij od 2. do 4. srpnja 2019. prema ranije objavljenom rasporedu za dodatnu provjeru.  

Pristupnici koji nisu zadovoljili i koji nisu pristupili grupnom testiranju intelektualnih sposobnosti ne nalaze se na popisu tj. isključuju se iz daljnjeg razredbenog postupka i ne pristupaju individualnoj procjeni funkcionalnih sposobnosti i vještina te usmenoj procjeni informiranosti, sklonosti i motivacije za studij. 

Rezultati grupnog testiranja dostupni su ovdje.

Mjesto održavanja svih dodatnih provjera

Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Znanstveno-učilišni kampus Borongaj
Borongajska cesta 83 f, Zagreb

Upisi

Upisi u prvu godinu preddiplomskih studija na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu održat će se za sve pristupnike koji su stvarili pravo upisa u I. godinu preddiplomskog studija od 16. do 19. srpnja 2019. godine prema sljedećem rasporedu:

UTORAK, 16.7.2019. u 8:15 sati:
REHABILITACIJA (izvanredni, pristupnici koji polažu državnu maturu)

UTORAK, 16.7.2019. u 12:00 sati:
REHABILITACIJA (izvanredni, državljani RH koji su četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje završili u RH prije 2010. godine)

SRIJEDA, 17.7.2019. u 8:15 sati:
Studij LOGOPEDIJA

ČETVRTAK, 18.7.2019. u 8:15 sati
Studij REHABILITACIJA (redoviti)

PETAK, 19.7.2019. u 8:15 sati
Studij SOCIJALNA PEDAGOGIJA

Mole se pristupnici da dođu u točno navedeno vrijeme upisa za određeni studij kako bi dobili sve važne upute za upis.

Dokumenti potrebni za upis:

 1. Domovnica / e-Domovnica iz sustava e-Građani
 2. Rodni list s OIB-om / e-Rodni list iz sustava e-Građani
 3. Svjedodžba o završenoj državnoj maturi (na uvid, samo ako ju pristupnici preuzmu prije upisa)
 4. Originali svjedodžbi svih razreda srednje škole i original svjedodžbe o završnom ispitu (pristupnici koji su završili školu prije 2010. godine i upisuju izvanredni studij Rehabilitacija)
 5. Potvrda o prebivalištu / e-Potvrda o prebivalištu iz sustava e-Građani ili preslika važeće osobne iskaznice (odnosi se na pristupnike koji upisuju redoviti studij)
  i
 6. Dvije fotografije (4x6 cm)
  Uputa: pozadina fotografije mora biti jednobojna (svijetle nijanse, a idealno svijetlosiva) i ne smije imati nikakve uzorke. Fotografija smije prikazivati isključivo fotografiranu osobu (nikakve druge osobe ili predmete).
 7. Upisni materijal (svi pristupnici preuzimaju na dan upisa na porti Fakulteta uz predočenje potvrde o izvršenoj uplati troškova u iznosu od 400,00 kuna).
  Pristupnici uplatu mogu izvršiti na:
  IBAN broj ERF-a: HR8723600001101355137
  Poziv na broj: OIB pristupnika
  Opis plaćanja: Troškovi upisa 2019./2020.
 8. Ispisnicu s drugog fakulteta/studija - u papirnatom obliku (u slučaju da je pristupnik/pristupnica u statusu redovitog/redovite studenta/studentice na nekom drugom fakultetu)
 9. Potvrda o uplati školarine u jednokratnom iznosu od 7.200,00 kuna (odnosi se samo na pristupnike koji ne upisuju preddiplomski studij po prvi puta) za redoviti studij, odnosno, 9.200,00 kuna za izvanredni studij Rehabilitacija.
  Pristupnici koji plaćaju školarinu, uplatu mogu izvršiti na:
  IBAN broj ERF-a: HR8723600001101355137
  Poziv na broj: OIB pristupnika
  Opis plaćanja: Školarina za 2019./2020.

Školarina se uplaćuje jednokratno te je prilikom upisa potrebno priložiti potvrdu o izvršenoj uplati školarine.

Pristupnici s pravom prednosti pri upisu

Pristupnici koji ostvaruju upis s pravom prednosti trebaju uz sve navedeno donijeti i presliku rješenja temeljem kojeg ostvaruju ovo pravo.

Strani državljani

Pristupnici koji se upisuju u kategoriji „strani državljani“ trebaju umjesto domovnice donijeti ovjerenu presliku dokumenta koji služi kao dokaz o državljanstvu, sve dokumente navedene pod točkama 2. i 3. i točkama 5. do 7. te OIB (osobni identifikacijski broj) koji je potrebno pribaviti prije dolaska na upis u Poreznoj upravi pri Ministarstvu Financija RH (detaljne upute dostupne su na mrežnim stranicama Porezne uprave: www.porezna-uprava.hr). Pristupnici koji su srednju školu završili u inozemstvu prilažu i rješenje o istovrijednosti stranih svjedodžbi, koje izdaje Ministarstvo znanosti i obrazovanja (Zagreb, Donje svetice 38). Bez navedenih dokumenata upis nije moguć.

VAŽNA NAPOMENA!
Na upis je potrebno doći osobno u propisanom roku prema navedenom rasporedu upisa. Ako pristupnik nije u mogućnosti doći osobno, upis može izvršiti druga osoba isključivo uz punomoć ovjerenom kod javnog bilježnika. U punomoći je potrebno navest ime, prezime i OIB osobe koju se opunomoćuje, zamjena opunomoćene osobe nije moguća. Opunomoćena osoba treba se na dan upisa javiti u studentsku referadu s punomoći i dokumentom u kojem je naveden OIB iste.

Za pristupnike koji ne dođu osobno na upis neće moći biti izrađene studentske iskaznice do početka akademske godine 2019./2020., stoga, iste neće moći preuzeti na uvodnom predavanju koje će se održati 30. rujna 2019.

PRISTUPNICI KOJI SU OSTVARILI PRAVO NA UPIS GUBE TO PRAVO AKO SE NE UPIŠU U PROPISANOM ROKU.

Dokumenti