Upisi u I. godinu preddiplomskih studija u ak. god. 2019./2020. - jesenski upisni rok

Uvjeti upisa

Logopedija

Upisna kvota popunjena je u ljetnom upisnom roku.

Upisne kvote u ak. god. 2019./2020. za redoviti preddiplomski sveučilišni studij Logopedija: 50 (državljani RH) + 0 (strani državljani)

Rang-lista za upis na redoviti preddiplomski sveučilišni studij Logopedija sastavlja se prema bodovima koje ostvare prijavljeni pristupnici.
Bodovi se mogu ostvariti na temelju sljedećih kriterija:

 1. uspjeha u srednjoj školi
 2. položenih ispita na državnoj maturi
 3. dodatne provjere/provjere preduvjeta

Rang-lista prijavljenih pristupnika za upis na preddiplomski studij Logopedija sastavlja se prema sljedećem sustavu bodovanja:

 1. Na temelju uspjeha u srednjoj školi - do 300 bodova
 2. Na temelju položenih ispita na državnoj maturi:
  Hrvatski jezik (razina A) - do 200 bodova
  Strani jezik (razina A) - do 200 bodova
  Biologija ili Psihologija * - do 300 bodova
  Matematika (razina B) - položena (ne boduje se)
 3. Na temelju dodatne provjere/provjere preduvjeta:
  - zdravstveni kriterij - potvrda liječnika - isključujući kriterij
  - procjena jezično-govorno-glasovnog statusa (intervju) isključujući kriterij: čimbenik isključivanja je prisutnost jezično-govorno-glasovnih teškoća.
  Nepovoljna procjena jezično-govorno-glasovnog  statusa isključuje pristupnika iz daljnjeg postupka.
 4. Na temelju dodatnih pristupnikovih postignuća - nema bodova

* Uvjet je za upis na studij položen jedan od navedenih predmeta. Ako je pristupnik položio oba predmeta, za bodovanje se uzima onaj predmet iz kojega je pristupnik ostvario bolji uspjeh.

NAPOMENA:
Prema čl. 45. Pravilnika o preddiplomskim sveučilišnim i diplomskim sveučilišnim studijima Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta unutar jednake razine obrazovanja nije moguć prijelaz s jednog na drugi studij ERF-a niti s nekog studija sastavnice Sveučilišta u Zagrebu ili nekog drugog sveučilišta na neki od studija ERF-a.

Rehabilitacija

Upisna kvota za državljane RH popunjena je u ljetnom upisnom roku.
Jesenski upisni rok održat će se za jedno (1) nepopunjeno mjesto za strane državljane.

Upisne kvote u ak. god. 2019./2020. za redoviti preddiplomski sveučilišni studij Rehabilitacija: 50 (državljani RH) + 2 (strani državljani)

Participacija u troškovima studija za strane državljane po godini studija: 7.200,00 kn (uplaćuje se jednokratno)

Rang-lista za upis na redoviti preddiplomski sveučilišni studij Rehabilitacija sastavlja se prema bodovima koje ostvare prijavljeni pristupnici.
Bodovi se mogu ostvariti na temelju sljedećih kriterija:

 1. uspjeha u srednjoj školi
 2. položenih ispita na državnoj maturi
 3. dodatne provjere

Rang-lista prijavljenih pristupnika za upis na preddiplomski studij Rehabilitacija sastavlja se prema sljedećem sustavu bodovanja:

 1. Na temelju uspjeha u srednjoj školi - do 280 bodova
 2. Na temelju položenih ispita na državnoj maturi:
  Hrvatski jezik (razina A) - do 200 bodova
  Strani jezik (razina A) - do 200 bodova
  Biologija ili Psihologija ili Sociologija * - do 200 bodova
  Matematika (razina B) - položena (ne boduje se)
 3. Na temelju dodatne provjere
  - funkcionalnih sposobnosti i vještina potrebnih za studij - isključujući kriterij
  - usmena procjena informiranosti, sklonosti  motivacije za studij - do 120 bodova
 4. Na temelju dodatnih pristupnikovih postignuća - nema bodova

* Uvjet je za upis na studij položen jedan od navedenih predmeta. Ako je pristupnik položio oba predmeta, za bodovanje se uzima onaj predmet iz kojega je pristupnik ostvario bolji uspjeh.

NAPOMENA:
Prema čl. 45. Pravilnika o preddiplomskim sveučilišnim i diplomskim sveučilišnim studijima Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta unutar jednake razine obrazovanja nije moguć prijelaz s jednog na drugi studij ERF-a niti s nekog studija sastavnice Sveučilišta u Zagrebu ili nekog drugog sveučilišta na neki od studija ERF-a.

Rehabilitacija (izvanredni)

Upisna kvota za državljane RH koji su srednjoškolsko obrazovanje završili prije 2010. godine popunjena je u ljetnom upisnom roku.
Jesenski upisni rok održat će se za dvanaest (12) nepopunjenih mjesta za državljane RH koji polažu državnu maturu.

Upisne kvote u ak. god. 2019./2020. za izvanredni preddiplomski sveučilišni studij Rehabilitacija: 30 (državljani RH) + 20 (državljani RH koji su četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje završili u RH prije 2010. godine)

Participacija u troškovima studija po godini studija za izvanredne studente: 9.200,00 kn (uplaćuje se jednokratno)

Uvjeti upisa za državljane RH koji polažu državnu maturu

Rang-lista za upis na izvanredni preddiplomski sveučilišni studij Rehabilitacija sastavlja se prema bodovima koje ostvare prijavljeni pristupnici.
Bodovi se mogu ostvariti na temelju sljedećih kriterija:

 1. uspjeha u srednjoj školi
 2. položenih ispita na državnoj maturi
 3. dodatne provjere

Rang-lista prijavljenih pristupnika za upis na preddiplomski studij Rehabilitacija sastavlja se prema sljedećem sustavu bodovanja:

 1. Na temelju uspjeha u srednjoj školi - do 280 bodova
 2. Na temelju položenih ispita na državnoj maturi:
  Hrvatski jezik (razina A) - do 200 bodova
  Strani jezik (razina A) - do 200 bodova
  Biologija ili Psihologija ili Sociologija * - do 200 bodova
  Matematika (razina B) - položena (ne boduje se)
 3. Na temelju dodatne provjere
  - funkcionalnih sposobnosti i vještina potrebnih za studij - isključujući kriterij
  - usmena procjena informiranosti, sklonosti  motivacije za studij - do 120 bodova
 4. Na temelju dodatnih pristupnikovih postignuća - nema bodova

* Uvjet je za upis na studij položen jedan od navedenih predmeta. Ako je pristupnik položio oba predmeta, za bodovanje se uzima onaj predmet iz kojega je pristupnik ostvario bolji uspjeh.

Uvjeti upisa za državljane RH koji su četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje završili u RH prije 2010. godine

Uvjeti upisa za izvanredni preddiplomski studij Rehabilitacija za državljane RH koji su četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje završili u RH prije 2010. godine:

 1. završena najmanje četverogodišnja srednja škola prije 2010. godine u RH tj. prije provođenja državne mature
 2. zaposlenje ili iskustvo u radu s osobama s teškoćama

Samo pristupnici koji ispunjavaju uvjete upisa (pod toč. 1. i 2.) pristupaju razredbenom postupku pojedinog studija.

Razredbeni postupak za izvanredni preddiplomski sveučilišni studij Rehabilitacija za državljane RH koji su četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje završili u RH prije 2010.:

 • pisana provjera znanja iz biologije, psihologije i sociologije,
 • procjena informiranosti, sklonosti i motiviranosti za studij,
 • procjena funkcionalnih sposobnosti i vještina potrebnih za studij – isključujući je čimbenik (negativna procjena predstavlja nemogućnost upisa na navedeni studij)

Rang-lista pristupnika za upis na izvanredni preddiplomski sveučilišni studij Rehabilitacija za državljane RH koji su četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje završili u RH prije 2010. godine bit će sastavljena prema:

 1. uspjehu u srednjoj školi – do 260 bodova
 2. uspjehu u pisanoj provjeri znanja iz biologije, psihologije i sociologije – do 600 bodova
 3. uspjehu na procjeni informiranosti, sklonosti i motiviranosti za studij – do 120 bodova

NAPOMENA:
Prema čl. 45. Pravilnika o preddiplomskim sveučilišnim i diplomskim sveučilišnim studijima Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta unutar jednake razine obrazovanja nije moguć prijelaz s jednog na drugi studij ERF-a niti s nekog studija sastavnice Sveučilišta u Zagrebu ili nekog drugog sveučilišta na neki od studija ERF-a.

Socijalna pedagogija

Upisna kvota za državljane RH popunjena je u ljetnom upisnom roku.
Jesenski upisni rok održat će se za jedno (1) nepopunjeno mjesto za strane državljane.

Upisne kvote u ak. god. 2019./2020. za redoviti preddiplomski sveučilišni studij Socijalna pedagogija: 50 (državljani RH) + 2 (strani državljani)

Participacija u troškovima studija za strane državljane po godini studija: 7.200,00 kn (uplaćuje se jednokratno)

Rang-lista za upis na redoviti preddiplomski sveučilišni studij Socijalna pedagogija sastavlja se prema bodovima koje ostvare prijavljeni pristupnici.
Bodovi se mogu ostvariti na temelju sljedećih kriterija:

 1. uspjeha u srednjoj školi
 2. položenih ispita na državnoj maturi
 3. dodatne provjere

Rang-lista prijavljenih pristupnika za upis na preddiplomski studij Socijalna pedagogija sastavlja se prema sljedećem sustavu bodovanja:

 1. Na temelju uspjeha u srednjoj školi - do 280 bodova
 2. Na temelju položenih ispita na državnoj maturi:
  Hrvatski jezik (razina A) - do 200 bodova
  Strani jezik (razina A) - do 200 bodova
  Sociologija ili Psihologija * - do 200 bodova
  Matematika (razina B) - položena (ne boduje se)
 3. Na temelju dodatne provjere:
  - zdravstveni kriterij - potvrda liječnika - isključujući kriterij
  - usmena procjena informiranosti, sklonosti i motivacije za studij - do 120 bodova
 4. Na temelju dodatnih pristupnikovih postignuća - nema bodova

* Uvjet je za upis na studij položen jedan od navedenih predmeta. Ako je pristupnik položio oba predmeta, za bodovanje se uzima onaj predmet iz kojega je pristupnik ostvario bolji uspjeh.

NAPOMENA:
Prema čl. 45. Pravilnika o preddiplomskim sveučilišnim i diplomskim sveučilišnim studijima Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta unutar jednake razine obrazovanja nije moguć prijelaz s jednog na drugi studij ERF-a niti s nekog studija sastavnice Sveučilišta u Zagrebu ili nekog drugog sveučilišta na neki od studija ERF-a.

Prijava za upis (DM)

Postupak prijave za upis u I. godinu preddiplomskog studija Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta u ak. god. 2019./2020. za pristupnike koji polažu državnu maturu

Prijava se sastoji od:

1. Prijave studija na www.postani-student.hr
Pristupnik prijavljuje jedan ili više studija (Rehabilitacija (redoviti za strance), Rehabilitacija (izvanredni) i Socijalna pedagogija (redoviti za strance)) najkasnije do 23. kolovoza 2019. godine putem Nacionalnoga informacijskog sustava prijava na visoka učilišta (NISpVU) za koji je nadležan Središnji prijavni ured (SPU) pri Agenciji za znanost i visoko obrazovanje (AZVO), a koji je dostupan na poveznici www.postani-student.hr.

2. Prijave za dodatnu provjeru/provjeru preduvjeta
Pristupnik uz Prijavu studija na www.postani-student.hr treba poslati i Prijavu za dodatnu provjeru/provjeru preduvjeta za odabrani/odabrane studij/studije ERF-a.
Ispunjeni obrazac/obrasce Prijave za dodatnu provjeru/provjeru preduvjeta
, koji je dostupan u nastavku, pristupnik šalje ERF-u isključivo poštom od 12. do 23. kolovoza 2019.
Obrazac za pristup dodatnoj provjeri - REHABILITACIJA
Obrazac za pristup dodatnoj provjeri - REHABILITACIJA (izvanredni)
Obrazac za pristup dodatnoj provjeri - SOCIJALNA PEDAGOGIJA

3. Potvrda nadležnog školskog liječnika o zdravstvenim i psihofizičkim sposobnostima za studij Socijalna pedagogija
Potvrda nadležnog školskog liječnika za studij SOCIJALNA PEDAGOGIJA

Informacije o nadležnom liječniku školske medicine i zavodima u Republici Hrvatskoj dostupne su na mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.
Ukoliko je pristupnik/pristupnica osoba bez hrvatskog državljanstva potvrdu moće pribaviti u Nastavnom zavodu za javno zdravstvo "Dr. Andrija Štampar". Molimo obratite se dr. Mariji Posavec, specijalistici školske medicine telefonom na +385 1 4696 281 ili e-mailom na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Potvrde ispunjene od strane liječnika opće medicine neće se razmatrati niti će pristupnik biti uključen u daljnji razredbeni postupak.

Zdravstveni zahtjevi za pojedine studije detaljnije su pojašnjeni u nastavku:

Zdravstveni zahtjevi - SOCIJALNA PEDAGOGIJA

Svi pristupnici u prijavnoj dokumentaciji za upis na studij Socijalne pedagogije prilažu i potvrdu o zdravstvenim zahtjevima koju izdaje nadležni srednjoškolski liječnik na propisanom obrascu dostupnom na mrežnoj stranici Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta, a koja ne smije biti starija od 6 mjeseci.
Zdravstveni zahtjevi koje fakultet traži od budućih studenata postavljeni su s ciljem zaštite i očuvanja zdravlja samih studenata te osiguravanja mogućnosti primjerenog rada tijekom svih vidova praktične nastave s korisnicima, poštujući njihova prava i uvažavajući njihove potrebe.
Zdravstveni zahtjevi:

 • uredno kognitivno, emocionalno i perceptivno funkcioniranje
 • uredna ravnoteža
 • stabilno stanje svijesti
 • uredan vid s ili bez korekcije
 • uredan sluh na razini govorne komunikacije – dobra čujnost na razini govorne komunikacije, komuniciranje s okolinom bez teškoća, dobra čujnost zvučnih signala i slično
 • sposobnost funkcionalnoga glasovno-jezično-govornog izražavanja u svrhu uspostavljanja komunikacije – sposobnost razgovjetne i razumljive artikulacije
 • uredno psihomotoričko funkcioniranje - uredne mentalne funkcije kontrole motoričkih i psiholoških procesa na razini tijela
 • uredna funkcija mišićno-koštanoga sustava – očuvana funkcija pokretljivosti ekstremiteta i trupa u fiziološkim granicama (rasponima).

4. Dokaz o uplati troškova dodatne provjere/provjere preduvjeta

Uz popunjene obrasce (pod toč. 2 i 3) potrebno je priložiti i dokaz o uplati troškova dodatne provjere/provjere preduvjeta kako slijedi:

 • 250,00 kuna ukoliko se pristupa dodatnoj provjeri na jednom studiju
 • 400,00 kuna ukoliko se pristupa dodatnoj provjeri na dva studija

Ukoliko pristupnik putem NISpVU sustava (www.postani-student.hr) prijavljuje i redoviti i izvanredni studij Rehabilitacija plaća troškove jedne dodatne provjere za navedeni studij.

Navedeni iznos uplaćuje se na:
IBAN ERF-a: HR8723600001101355137 (Zagrebačka banka d.d.)
Opis plaćanja: Dodatna provjera 2019
Model: 00
Poziv na broj primatelja: OIB PRISTUPNIKA

Ispunjene obrasce (pod toč. 2. i 3.) i potvrdu o uplati troškova potrebno je poslati zajedno, isključivo poštom do 23. kolovoza 2019. na sljedeću adresu:

Sveučilište u Zagrebu
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
Prijava za dodatnu provjeru
Znanstveno-učilišni kampus Borongaj
Borongajska cesta 83f
10000 Zagreb

U slučaju nepravovremene uplate troškova i nepravovremenog slanja prijave (nakon 23. kolovoza 2019.) Prijava za dodatnu provjeru/provjeru preduvjeta neće se razmatrati niti će pristupnik biti uključen u daljnji razredbeni postupak.

Upite vezane uz prijavu za upis (točke 1. - 3.) pristupnici mogu slati na e-mail adresu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće biti razmatrane.

Dodatna provjera funkcionalnih sposobnosti i vještina potrebnih za preddiplomski studij Rehabilitacija

U okviru procjene funkcionalnih sposobnosti i vještina potrebnih za studij, svi pristupnici u razredbenom postupku za upis na preddiplomski studij Rehabilitacija proći će sljedeće procjene (isključujući čimbenik):

 1. grupno testiranje intelektualnih sposobnosti,
 2. individualna procjena funkcionalnih sposobnosti i vještina potrebnih za studij:
  - funkcionalnost vida i sluha,
  - funkcionalnost motorike – kretanje, ravnoteža, korištenje gornjih ekstremiteta,
  - komunikacijske vještine.

Kandidati koji ne zadovolje na grupnom testiranju intelektualnih sposobnosti isključuju se iz daljnjeg razredbenog postupka.

Kandidati koji nastavljaju razredbeni postupak pristupaju procjeni sklonosti i motivacije za studij te informiranosti o studiju kao i procjeni funkcionalnih sposobnosti i vještina potrebnih za studij.

Kandidati kod kojih se utvrdi snižena razina funkcionalnih sposobnosti i vještina, a koja bi mogla značajno nepovoljno utjecati na realizaciju ishoda učenja, odnosno stjecanje profesionalnih kompetencija, proći će dodatnu individualiziranu funkcionalnu procjenu područja u kojem postoje odstupanja i razgovor s povjerenstvom.

Kandidati kod kojih se procijeni kako je, zbog značajno snižene razine funkcionalnih sposobnosti i vještina i uz sve preporučene i prihvatljive prilagodbe u nastavi, u potpunosti onemogućenarealizacija ključnih ishoda učenja, biti će isključeni iz daljnjeg razredbenog postupka.

Sve razine procjene provest će se na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu.

Povrat uplaćenih troškova dodatne provjere/provjere preduvjeta

U slučaju odustanka odnosno nemogućnosti pristupa postupku dodatne provjere/provjere preduvjeta, pristupnici odnosno izvršitelji uplate u ime pristupnika imaju pravo na povrat uplaćenih troškova podnošenjem zahtjeva za povrat uplaćenih troškova najkasnije do 2. rujna 2019. tj. datuma objave rasporeda dodatnih provjera na mrežnoj stranici ERF-a. Zahtjev za povrat uplaćenih troškova može se poslati isključivo elektroničkim putem na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

U zahtjevu za povrat uplaćenih troškova dodatne provjere/provjere preduvjeta potrebno je navesti sljedeće podatke:

 1. Ime i prezime uplatitelja
 2. Adresu uplatitelja
 3. Broj bankovnog računa uplatitelja
 4. OIB pristupnika/pristupnice

Zahtjevi za povrat uplaćenih troškova poslani nakon 2. rujna 2019. tj. nakon objave rasporeda dodatnih provjera neće se razmatrati niti će se izvršiti povrat uplaćenih troškova.

Prigovori na netočnost unosa rezultata dodatne provjere/provjere preduvjeta

Za točnost podataka o rezultatima dodatne provjere/provjere preduvjeta, koje će ERF za sve pristupnike unijeti u NISpVU do 7. rujna 2019., odgovara ERF.

Eventualne prigovore na netočnost unosa rezultata dodatne provjere/provjere preduvjeta pristupnici mogu podnijeti ERF-u nakon objave rezultata dodatne provjere/provjere preduvjeta na www.postani-student.hr tj. najkasnije do 10. rujna 2019., a ERF će unijeti konačne ispravke do uključivo 11. rujna 2019. Prigovori se podnose ERF-u isključivo elektronički, na e-mail adresu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . ERF će se o prigovorima očitovati, također, isključivo elektronički.

Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet nadležan je samo za postupak dodatne provjere/provjere preduvjeta koji je sastavni dio razredbenog postupka.

Dodatne informacije dostupne su u Vodiču za upis u I. godinu preddiplomskih studija ERF-a, na mrežnoj stranici Nacionalnog informacijskog sustava prijava na visoka učilišta (NISpVU) - www.postani-student.hr i u Natječaju za upis studenata u I. godinu sveučilišnih preddiplomskih, integriranih preddiplomskih i diplomskih te stručnih preddiplomskih studija u akademskoj godini 2019./2020. koji raspisuje Sveučilište u Zagrebu na svojim mrežnim stranicama (www.unizg.hr).

Pristupnici kojima je potrebna dodatna potpora tijekom dodatne provjere/provjere preduvjeta

Mole se pristupnici s oštećenjima vida, sluha, tjelesnim invaliditetom te kroničnim bolestima, psihičkim poremećajima i specifičnim teškoćama učenja (disleksija, disgrafija, ADHD) kojima je potrebna dodatna potpora tijekom dodatne provjere/provjere preduvjeta da se do 28. kolovoza 2019. jave koordinatorici za studente s invaliditetom ERF-a, prof.dr.sc. Lelii Kiš-Glavaš e-mailom na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

Kome je namijenjena dodatna potpora tijekom dodatne provjere/provjere preduvjeta?

Dodatna potpora predstavlja potrebnu prilagodbu prilikom dodatne provjere/provjere preduvjeta, koja se nudi isključivo kao mogućnost za osobe s određenim oštećenjima, a kojima je takva podrška potrebna.

Na primjer: osoba s oštećenjima vida treba prilagodbu u smislu uvećanja tiska pisanog teksta prilikom dodatne provjere/provjere preduvjeta ili osoba s disleksijom ima potrebu za organizacijom i izgledom pisanog teksta radi lakšeg snalaženja u tekstu (npr. podjela teksta u odlomke, poravnavanje teksta samo s jedne strane) i slično.

U tom slučaju Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet treba biti informiran o potrebi za prilagodbom, kako bi mogao osigurati istu i tako pridonijeti izjednačavanju mogućnosti pristupa dodatnoj provjeri/provjeri preduvjeta svim pristupnicima.

NAPOMENA:
Osobni podaci pristupnika, iz NISpVU-a i iz podnesenih prijava za upis, koristit će se u svrhu organiziranja postupka dodatne provjere/provjere preduvjeta i u statističke svrhe te će biti dostupni zaposlenicima Fakulteta koji sudjeluju u pripremi i provođenju postupka dodatne provjere/provjere preduvjeta. Ime i prezime pristupnika (i datum rođenja samo ako postoje pristupnici istog imena i prezimena) objavit će se javno, na mrežnoj stranici Fakulteta, u rasporedu dodatnih provjera/provjera preduvjeta.

Svi pristupnici dužni su provjeriti ispravnost svojih dokumenata i podataka unesenih u NISpVU te u slučaju netočnosti zatražiti njihovo ispravljanje. Za eventualno utvrđenu netočnost dokumenata ili podataka u NISpVU nakon provedenog razredbenog postupka, a prilikom upisa na visoko učilište, moralnu i materijalnu odgovornost snosi sam pristupnik.

Završena škola prije 2010. g.

Upisna kvota za državljane RH koji su četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje završili u RH prije 2010. godine popunjena je u ljetnom upisnom roku.

Jesenski upisni rok u 2019. godini za navedenu kvotu neće se održati.

Hrvati izvan RH

Temeljem potpisanog Sporazuma Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske i Sveučilišta u Zagrebu od 1. ožujka 2017., Senat Sveučilišta u Zagrebu donio je Odluku o kriterijima za upis i posebnoj kvoti namijenjenoj za upis na preddiplomske i integrirane preddiplomske i diplomske studije Sveučilišta u Zagrebu Hrvatima izvan Republike Hrvatske, u akademskoj godini 2019./2020.

Posebne upisne kvote odnose na dvije kategorije definirane člankom 2. Zakona o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske (NN 124/11, 16/12):

 1. na pripadnike hrvatske manjine u europskim državama (u Republici Austriji, Republici Srbiji, Republici Sloveniji, Slovačkoj Republici, Rumunjskoj, Republici Makedoniji, Mađarskoj, Talijanskoj Republici, Crnoj Gori, Češkoj Republici, Republici Kosovo i Republici Bugarskoj) i
 2. na Hrvate iseljenike u prekomorskim i europskim državama i njihove potomke.

Posebne upisne kvote za Hrvate izvan Republike Hrvatske

Posebne upisne kvote za Hrvate izvan Republike Hrvatske u ak. god. 2019./2020. za preddiplomske studije Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu:

Preddiplomski studij Logopedija: 1
Preddiplomski studij Rehabilitacija: 2
Preddiplomski studij Socijalna pedagogija: 1

U navedenoj upisnoj kvoti moći će se upisati samo oni pristupnici koji uz definirane uvjete upisa, u ak. god. 2019./2020. prvi puta upisuju prvu godinu studija.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja RH će za 100 upisnih mjesta redovitih studenata pripadnika hrvatskog iseljeništva i hrvatske manjine koji u ak. god. 2019./2020. prvi put upišu prvu godinu preddiplomskog ili integriranog preddiplomskog i diplomskog studija na Sveučilištu u Zagrebu osigurati sufinanciranje troškova studiranja tijekom trajanja upisanog studijskog programa.

Uvjeti upisa u I. godinu preddiplomskog studija ERF-a za posebnu kvotu za Hrvate izvan RH

Uvjeti upisa za preddiplomske studije ERF-a (Logopedija, Rehabilitacija, Socijalna pedagogija):

 1. završena četverogodišnja srednja škola
 2. poznavanje hrvatskog jezika B1 razine

Za prethodno navedene uvjete pristupnik dostavlja dokaz o ispunjenost istih ERF-u.

Razredbeni postupak za posebnu kvotu za Hrvate izvan RH

Samo pristupnici koji ispunjavaju uvjete upisa (pod toč. 1. i 2.) pristupaju razredbenom postupku pojedinog studija.

Razredbeni postupak za preddiplomski studij Logopedija:

 • pisana provjera znanja iz biologije, psihologije i sociologije,
 • procjena jezično-govorno-glasovnog statusa (intervju) – isključujući čimbenik što znači da negativna procjena predstavlja nemogućnost upisa na navedeni studij

Razredbeni postupak za preddiplomski studij Rehabilitacija:

 • pisana provjera znanja iz biologije, psihologije i sociologije,
 • procjena informiranosti, sklonosti i motiviranosti za studij,
 • procjena funkcionalnih sposobnosti i vještina potrebnih za studij – isključujući čimbenik što znači da negativna procjena predstavlja nemogućnost upisa na navedeni studij

Razredbeni postupak za preddiplomski studij Socijalna pedagogija:

 • pisana provjera znanja iz biologije, psihologije i sociologije
 • procjena informiranosti, sklonosti i motiviranosti za studij

Razredbeni postupak po posebno utvrđenim uvjetima upisa za Hrvate izvan RH i rangiranje pristupnika (neće se provoditi putem Središnjeg prijavnog ureda pri AZVO-u i sustava NISpVU) u nadležnosti je Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Razredbeni postupak za sva tri preddiplomska studija ERF-a u ljetnom upisnom roku održat će se 5. rujna 2019.

Literatura za pisanu provjeru znanja iz biologije, psihologije sociologije

Literaturu za pisanu provjeru znanja iz biologije, psihologije i sociologije čine sljedeći udžbenici:

 • Psihologija: udžbenik iz psihologije, autor: Denis Bratko, izdavač: Profil, godina izdanja: 2013
 • Sociologija: udžbenik iz sociologije, autor: Nenad Fanuko, izdavač: Profil, godina izdanja: 2013
 • Život 3: udžbenik iz biologije, autori: Žaklin Lukša, Sanja Mikulić, izdavač: Školska knjiga, godina izdanja 2015.

Rang-lista pristupnika

Razredbeni prag čini 50% točno riješenih zadataka u pisanoj provjeri znanja iz biologije, psihologije i sociologije.

Pristupnici koji nisu ostvarili 50% točno riješenih zadataka u pisanoj provjeri znanja iz biologije, psihologije i sociologije isključuju se iz daljnjeg tijeka razredbenog postupka.

Rang-lista pristupnika za upis na preddiplomski sveučilišni studij Logopedija bit će sastavljena prema uspjehu u pisanoj provjeri znanja iz biologije, psihologije i sociologije.

Rang-lista pristupnika za upis na preddiplomski sveučilišni studij Rehabilitacija i na preddiplomski sveučilišni studij Socijalna pedagogija bit će sastavljena prema uspjehu u pisanoj provjeri znanja iz biologije, psihologije i sociologije i prema uspjehu na procjeni informiranosti, sklonosti i motiviranosti za studij.

Privremena rang-lista pristupnika bit će objavljena 11. rujna 2019. godine na mrežnoj stranici Fakulteta. U roku od 48 sati od objave privremene rang liste, pristupnici imaju pravo prigovora na rezultate pisane provjere znanja. Prigovor se podnosi Fakultetu isključivo elektroničkim putem na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

Završna rang-lista pristupnika bit će objavljena 17. rujna 2019. godine na mrežnoj stranici Fakulteta.

Prijava za upis unutar posebne upisne kvote za Hrvate izvan RH

Prijava za upis u I. godinu redovitog preddiplomskog sveučilišnog studija Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta u ak. god. 2019./2020. unutar posebne upisne kvote za Hrvate izvan RH sastoji se od:

 1. Prijave za pristup razredbenom postupku
  Pristupnik šalje ispunjeni/e obrazac za prijavu studija (jednog ili više studija: Logopedija, Rehabilitacija, Socijalna pedagogija)
  Obrazac za prijavu razredbenog postupka za Hrvate izvan RH
 2. Potvrde Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske
  Središnji ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske pristupnicima će po izdavati potvrdu kojom se dokazuje pripadnost hrvatskom narodu.
 3. Domovnice (ako je pristupnik hrvatski državljanin) i potvrde /dokaza o stanom državljanstvu (ako je pristupnik strani državljanin)
 4. Od sudskog tumača prevedene i ovjerene svjedodžbe o završenoj četverogodišnjoj srednjoj školi
 5. Rješenje nadležnog tijela o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije
  Priznavanje inozemnih školskih kvalifikacija o završenom osnovnom i o završenom srednjem obrazovanju u općim, gimnazijskim i umjetničkim programima radi zapošljavanja ili nastavka obrazovanja u nadležnosti je Agencije za odgoj i obrazovanje.

  Priznavanje inozemnih školskih kvalifikacija o završenom srednjem obrazovanju u strukovnim programima radi zapošljavanja ili nastavka obrazovanja u nadležnosti je Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.
 6. Potvrde Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu o poznavanju hrvatskog jezika na B1 razini
 7. Potvrde o uplati troškova razredbenog postupka
  Pristupnici plaćaju troškove razredbenog postupka u iznosu od 250,00 kuna.
  Navedeni iznos se uplaćuje na:
  IBAN ERF-a: HR8723600001101355137
  Opis plaćanja: Razredbeni postupak 2019
  Model: 00
  Poziv na broj primatelja: OIB PRISTUPNIKA

Dokumentaciju navedenu pod toč. 1. – 7. pristupnici dostavljaju isključivo poštom od 12. do 23. kolovoza 2019. godine na adresu ERF-a:

Sveučilište u Zagrebu
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
Prijava za razredbeni postupak
Znanstveno-učilišni kampus Borongaj
Borongajska cesta 83f
10000 Zagreb

Nepotpune i nepravovremene prijave neće biti razmatrane.

NAPOMENA:
Osobni podaci pristupnika (Hrvati izvan RH) iz podnesenih prijava za razredbeni postupak, koristit će se u svrhu organiziranja razredbenog postupka i u statističke svrhe te će biti dostupni zaposlenicima Fakulteta koji sudjeluju u pripremi i provođenju razredbenog postupka. Ime i prezime pristupnika (i datum rođenja samo ako postoje pristupnici istog imena i prezimena) objavit će se javno, na mrežnoj stranici Fakulteta, u rasporedu održavanja razredbenog postupka i u rang-listi.

Dodatne informacije dostupne su u Vodiču za upis u I. godinu preddiplomskih studija ERF-a, na mrežnoj stranici Nacionalnog informacijskog sustava prijava na visoka učilišta (NISpVU) - www.postani-student.hr i u Natječaju za upis studenata u I. godinu sveučilišnih preddiplomskih, integriranih preddiplomskih i diplomskih te stručnih preddiplomskih studija u akademskoj godini 2019./2020. koji raspisuje Sveučilište u Zagrebu na svojim mrežnim stranicama (www.unizg.hr).

Dodatne provjere

Raspored dodatnih provjera za upis u I. godinu izvanrednog preddiplomskog studija Rehabilitacija

Grupno testiranje intelektualnih sposobnosti u sklopu dodatnih provjera funkcionalnih sposobnosti i vještina potrebnih za Preddiplomski studij Rehabilitacija održat će se u četvrtak, 5. rujna 2019. godine u 10:00 sati.

Pristupnici koji zadovolje na grupnom testiranju intelektualnih sposobnosti pristupaju individualnoj procjeni funkcionalnih sposobnosti i vještina te usmenoj procjeni informiranosti, sklonosti i motivacije za studij u petak, 6. rujna 2019. u 10:00 sati.

Raspored dodatnih provjera za upis u I. godinu izvanrednog preddiplomskog studija Rehabilitacija u ak. god. 2019./2020. dostupan je ovdje.

Poštujući važeće odredbe o zaštiti osobnih podataka, sadržaj dokumenta dostupan je, uz obvezni unos lozinke, pristupnicima i zaposlenicima Fakulteta koji sudjeluju u pripremi i provođenju postupka dodatne provjere/provjere preduvjeta. Lozinka je dostupna pristupnicima putem sustava NISpVU.

Zbog transparentnosti postupka dodatne provjere, nije moguće mijenjati termin grupnog testiranja niti dodavati neki drugi termin uz postojeći.

Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet zadržava pravo izmjene rasporeda grupnog testiranja samo u slučaju postojanja objektivnih, u pravilu, izvan nadležnosti ERF-a uzrokovanih razloga.

Rezultati grupnog testiranja intelektualnih sposobnosti

Pristupnici koji su zadovoljili na grupnom testiranju intelektualnih sposobnosti pristupaju individualnoj procjeni funkcionalnih sposobnosti i vještina te usmenoj procjeni informiranosti, sklonosti i motivacije za studij u petak, 6. rujna 2019. u 19:00 sati prema ranije objavljenom rasporedu za dodatnu provjeru.  

Pristupnici koji nisu zadovoljili i koji nisu pristupili grupnom testiranju intelektualnih sposobnosti ne nalaze se na popisu tj. isključuju se iz daljnjeg razredbenog postupka i ne pristupaju individualnoj procjeni funkcionalnih sposobnosti i vještina te usmenoj procjeni informiranosti, sklonosti i motivacije za studij. 

Rezultati grupnog testiranja dostupni su ovdje.

Mjesto održavanja svih dodatnih provjera

Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Znanstveno-učilišni kampus Borongaj
Borongajska cesta 83 f, Zagreb

Upisi

Upisi u prvu godinu izvanrednog preddiplomskog studija Rehabilitacija

Upisi u prvu godinu izvanrednog preddiplomskog studija Rehabilitacija održat će se za sve pristupnike koji su ostvarili pravo upisa u ponedjeljak, 30. rujna 2019. godine u 14:00 sati.

Mole se pristupnici da dođu u točno navedeno vrijeme upisa kako bi dobili sve važne upute za upis.

Dokumenti potrebni za upis:

 1. Domovnica ili e-Domovnica iz sustava e-Građani
 2. Rodni list s OIB-om ili e-Rodni list iz sustava e-Građani
 3. Svjedodžba o završenoj državnoj maturi (na uvid, samo ako ju pristupnici preuzmu prije upisa)
 4. Dvije fotografije (4x6 cm)
  Uputa: pozadina fotografije mora biti jednobojna (svijetle nijanse, a idealno svijetlosiva) i ne smije imati nikakve uzorke. Fotografija smije prikazivati isključivo fotografiranu osobu (nikakve druge osobe ili predmete).
 5. Upisni materijal (svi pristupnici preuzimaju na dan upisa na porti Fakulteta uz predočenje potvrde o izvršenoj uplati troškova u iznosu od 400,00 kuna).
  Pristupnici uplatu mogu izvršiti na:
  IBAN broj ERF-a: HR8723600001101355137
  Poziv na broj: OIB pristupnika
  Opis plaćanja: Troškovi upisa 2019./2020.
 6. Potvrda o uplati školarine u jednokratnom iznosu od 9.200,00 kuna
  Pristupnici koji plaćaju školarinu, uplatu mogu izvršiti na:
  IBAN broj ERF-a: HR8723600001101355137
  Poziv na broj: OIB pristupnika
  Opis plaćanja: Školarina za 2019./2020.
  Školarina se uplaćuje jednokratno.

VAŽNA NAPOMENA!
Na upis je potrebno doći osobno u propisanom roku. Ako pristupnik nije u mogućnosti doći osobno, upis može izvršiti druga osoba isključivo uz punomoć ovjerenom kod javnog bilježnika. U punomoći je potrebno navesti ime, prezime i OIB osobe koju se opunomoćuje, zamjena opunomoćene osobe nije moguća. Opunomoćena osoba treba se na dan upisa javiti u studentsku referadu s punomoći i dokumentom u kojem je naveden OIB iste.

Za pristupnike koji ne dođu osobno na upis neće moći biti zatražene studentske iskaznice. Pristupnici su dužni početkom akademske godine javiti se u studentsku referadu i potpisati upisnu dokumentaciju kako bi im se mogle izraditi studentske iskaznice.

PRISTUPNICI KOJI SU OSTVARILI PRAVO NA UPIS GUBE TO PRAVO AKO SE NE UPIŠU U PROPISANOM ROKU.

Početak nastave

Nastava će za studente izvanrednog preddiplomskog studija Rehabilitacija početi u petak, 11. listopada 2019. godine:

 • 15:00 sati - uvodno predavanje
 • 16:00 sati - nastava prema rasporedu koji će biti naknadno dostupan

Nastava će se održavati petkom od 16:00 do 20:15 sati, a subotom i nedjeljom od 08:00 do 12:15 sati i od 14:00 do 18:15 sati.

Dokumenti