Upisi na poslijediplomski sveučilišni doktorski studij Prevencijska znanost i studij invaliditeta u ak. god. 2014./2015.

Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu raspisuje Natječaj za upis na poslijediplomski sveučilišni doktorski studij Prevencijska znanost i studij invaliditeta u ak.god. 2014./2015.

Nastava na poslijediplomskom sveučilišnom studiju (doktorskom studiju) Prevencijska znanost i studij invaliditeta organizira se u 6 semestara.

Pravo prijave na studij imaju pristupnici koji:

 • su završili (do)diplomski sveučilišni studij na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu ili
 • su završili (do)diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij na drugim fakultetima u Republici Hrvatskoj ili inozemstvu u znanstvenim područjima: društvenih znanosti, humanističkih znanosti, biomedicine i zdravstva te interdisciplinarnim područjima znanosti;
 • imaju prosjek ocjena najmanje 3.5;
 • se aktivno služe engleskim jezikom u govoru i pismu.

Uz prijavu priložiti:

 • popunjeni obrazac za prijavu na studij,
 • motivacijski esej (područje znanstvenog interesa i mogući prijedlog doktorskog istraživanja),
 • životopis,
 • preslika diplome (original na uvid),
 • ovjereni prijepis ocjena,
 • preslika domovnice ili odgovarajućeg dokumenta za strane državljane,
 • potvrdu ustanove ili osobno potpisani obrazac izjave o plaćanju školarine,
 • preporuke dva sveučilišna profesora ili znanstvenika koji su upoznati sa znanstvenim, nastavnim ili stručnim aspektom rada pristupnika,
 • preslika uplatnice za razredbeni postupak u iznosu od 300,00 kuna (podaci na mrežnoj stranici Fakulteta)

Razredbeni postupak:

Prva razina odabira pristupnika za razgovor: pregled podnesene dokumentacije i provjera zadovoljavanja uvjeta.

Druga razina odabira: razgovor uz motivacijski esej i provjera znanja engleskog jezika (u studiju je potrebno praćenje znanstvene i nastavne literature, pisanje znanstvenih radova na engleskom jeziku).

Broj upisnih mjesta: 20

Visina školarine: 12 500,00 kuna po semestru studija

Rok za podnošenje prijava: 10. lipnja 2015.godine. Ako se u propisanom roku ne prijavi dovoljan broj pristupnika, Fakultet zadržava pravo produženja natječaja. Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Prijave se dostavljaju na adresu:
Sveučilište u Zagrebu
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
Borongajska cesta 83f, Zagreb
(s naznakom: za poslijediplomski sveučilišni studij (doktorski studij) Prevencijska znanost i studij invaliditeta ).

Propisani obrasci te sve obavijesti nalaze se na mrežnoj stranici Fakulteta: www.erf.unizg.hr

Upiti na e-mail: gđa Miljenka Hedjever, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ili na tel.01/24 57 558

Vodič kroz poslijediplomski doktorski studij (ak. god. 2014./2015.)

Obrazac za prijavu pristupnika/ce na doktorski studij (ak.god. 2014./2015.)

Popis predmeta - doktorski studij (ak. god. 2014./2015.)

Životopisi nastavnika - doktorski studij (ak. god. 2014./2015.)

Produžetak roka za predaju dokumentacije za upis novih polaznika na poslijediplomski sveučilišni doktorski studij Prevencijska znanost i studij invaliditeta do 13. rujna 2015.

Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu dana 11. lipnja 2015. donio je Odluku o produžetku roka za predaju dokumentacije za upis novih polaznika na poslijediplomski doktorski studijPrevencijska znanost i studija invaliditeta

Produžetak roka za predaju natječajne dokumentacije je zaključno do 13. rujna 2015. godine za upis novih polaznika na poslijediplomski doktorski studij Prevencijska znanost i studij invaliditeta u akademskoj 2014./2015. godini.

Zainteresirani pristupnici bit će pravovremeno obaviješteni o datumu provedbe razredbenog postupka temeljenog na prvoj i drugoj razini odabira pristupnika na studij.

Odluka o produžetku roka za predaju dokumentacije za upis u ak.god. 2014./2015.

Detaljne informacije o doktorskom studiju dostupne su na sljedećoj poveznici: http://www.erf.unizg.hr/hr/studiji/poslijediplomski-prevencijska-znanost-i-studij-invaliditeta