2. međunarodna znanstveno-stručna konferencija „Inovativne metode i pristupi u radu s djecom s teškoćama u razvoju“ 14. lipnja 2023.

IC 2023 plenarni coverEdukacijsko rehabilitacijski fakultet i ove je godine podržao organizaciju međunarodne znanstveno-stručne konferencije Inovativne metode i pristupi u radu s djecom s teškoćama u razvoju koja je namijenjena stručnjacima u radu s tom ciljnom skupinom, a organizira je Dječji kreativni centar DOKKICA iz Osijeka. Konferencija će se održati u srijedu, 14. lipnja 2023. u online okruženju. Sudjelovanje na konferenciji za aktivne i pasivne sudionike je besplatno, a više informacija o prijavama dostupno je na mrežnoj stranici www.ic-konferencije.eu.

Rok za prijavu sažetaka je ponedjeljak, 3. travnja 2023.

Upute za prijavu sažetaka dostupne su na sljedećoj poveznici: Prijava – Aktivni sudionik.

Edukacijsko rehabilitacijski fakultet podržava konferenciju aktivnim sudjelovanjem nastavnika, prof. dr. sc. Ree Fulgosi-Masnjak i prof. dr. sc. Anamarije Žic Ralić u Programskom odboru konferencije te sudjelovanjem izv. prof. dr. sc Ane Wagner Jakab kao plenarne predavačice u sklopu tematskog područja Rad s obitelji i roditeljima.

Konferencija se održava u sklopu projekta Razvoj inovativnih socijalnih usluga – Integrativni centar za savjetovanje i podršku, sufinanciranog sredstvima Europskog socijalnog fonda, čiji je DOKKICA korisnik.