Obilježavanje Nacionalnog dana edukacijskih rehabilitatora 1. ožujka 2023.

Nacionalni dan edukacijskih rehabilitatora obilježit će se stručnim izlaganjem i raspravom na temu "Edukacijski rehabilitatori: praktičari danas za praktičare budućnosti" koje će se održati na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (dvorana Plitvice) u srijedu, 1. ožujka 2023. godine od 15:00 do 17:00 sati.

O svojim iskustvima govorit će edukacijske rehabilitatorice Dubravka Sečen Rosso, Ivana Tepeš, Iva Gamilec i Martina Celizić.

Teme rasprave:

  • Kako osigurati translaciju i primjenu znanja u području edukacijske rehabilitacije?
  • Kako oblikovati visoko obrazovanje prema potrebama u praksi?
  • Kakva je prepoznatljivost uloge edukacijskih rehabilitatora i mijenja li se ona kroz vrijeme?

Nacionalnim danom edukacijskih rehabilitatora ističe se značenje i uloga edukacijskih rehabilitatora kako u ustanovama u kojima djeluju, tako i u široj društvenoj zajednici, posebice jer svojim znanjem uklanjaju predrasude prema djeci s teškoćama u razvoju i osobama s invaliditetom, zagovaraju i promiču prava djece s teškoćama u razvoju i njihovih roditelja.

Proglašenje Nacionalnog dana edukacijskih rehabilitatora inicirao je Savez edukacijskih rehabilitatora Hrvatske, a podržalo Ministarstvo znanosti i obrazovanja. Navedeni datum vezan je za dan smrti profesora Tomislava Špoljara, koji je početkom 20. stoljeća u Varaždinu inicirao osnivanje i rad prvih pomoćnih odjeljenja za učenike s teškoćama u razvoju. Godine 1963. osnovao je Visoku defektološku školu pri Sveučilištu u Zagrebu koja je u to vrijeme bila prva i jedina visokoškolska ustanova sveučilišnog studija defektologije u Hrvatskoj, ali i u cijeloj tadašnjoj državi. Naknadno, ta je škola prerasla u fakultet, a profesor Špoljar bio je njegov prvi dekan.

Čestitamo Nacionalni dan edukacijskih rehabilitatora!