Mišljenje Fakultetskog vijeća ERF-a o dodjeli počasnog doktorata Milanu Bandiću

Na sjednici održanoj 29. travnja 2019. godine Fakultetsko vijeće Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu izjasnilo se da ne podržava prijedlog dekana Muzičke akademije Sveučilišta u Zagrebu za dodjelu počasnog doktorata Sveučilišta u Zagrebu gospodinu Milanu Bandiću, gradonačelniku Grada Zagreba.

Fakultetsko vijeće ERF-a smatra da se počasni doktorati Sveučilišta u Zagrebu ne bi trebali dodjeljivati aktivnim političarima odnosno političarima koji, u trenutku podnošenja prijedloga za dodjelu počasnog doktorata, obavljaju javne dužnosti.