Natječaj za dodjelu stipendije Grada Zagreba za izvrsnost studentima preddiplomskih, diplomskih ili poslijediplomskih studija za akademsku godinu 2018./2019.

Raspisani su Natječaji za dodjelu stipendije Grada Zagreba za izvrsnost studentima preddiplomskih, diplomskih ili poslijediplomskih studija za akademsku godinu 2018./2019.

Molbe za dodjelu Stipendije dostavljaju se poštom preporučeno u roku 15 dana od objave natječaja na mrežnoj stranici Grada Zagreba na adresu:
Ured za demografiju, Vodnikova 14, 10000 Zagreb, s naznakom “za Natječaj za dodjelu Stipendije Grada Zagreba za izvrsnost studentima” ili se predaju na istoj adresi u sobi broj 202, II. kat, odnosno u pisarnici, prizemlje.

Molbe se mogu dostaviti na obrascima koji se nalaze u privicima. Obrasce je moguće dobiti i u Uredu za demografiju, Vodnikova 14, Zagreb, II. kat soba broj 202.

Natječaji su otvoreni do 2. studenog 2018. godine.

Detaljnije informacije dostupne su na mrežnoj stranici Grada Zagreba.

Natječaj za dodjelu stipendije Grada Zagreba za studente preddiplomskih, diplomskih ili poslijediplomskih studija pripadnicima romske nacionalne manjine za akademsku godinu 2018./2019.

Raspisani su Natječaji za dodjelu stipendije Grada Zagreba za studente preddiplomskih, diplomskih ili poslijediplomskih studija pripadnicima romske nacionalne manjine za akademsku godinu 2018./2019.

Molbe za dodjelu Stipendije dostavljaju se poštom preporučeno u roku 15 dana od objave natječaja na mrežnoj stranici Grada Zagreba na adresu:
Ured za demografiju, Vodnikova 14, 10000 Zagreb, s naznakom “za Natječaj za dodjelu Stipendije Grada Zagreba za studente pripadnike romske nacionalne manjine” ili se predaju na istoj adresi u sobi broj 202, II. kat, odnosno u pisarnici, prizemlje.

Molbe se mogu dostaviti na obrascima koji se nalaze u privicima. Obrasce je moguće dobiti i u Uredu za demografiju, Vodnikova 14, Zagreb, II. kat soba broj 202.

Natječaji su otvoreni do 2. studenog 2018. godine.

Detaljnije informacije dostupne su na mrežnoj stranici Grada Zagreba.

Privremene rang liste dobitnika stipendija Sveučilišta u Zagrebu za ak. god. 2016./2017.

Povjerenstvo za dodjelu stipendija Sveučilišta u Zagrebu utvrdilo je privremene rang liste dobitnika stipendija redovitim studentima preddiplomskih, integriranih preddiplomskih i diplomskih, diplomskih sveučilišnih te preddiplomskih stručnih i specijalističkih diplomskih stručnih studija za ak. god. 2016./2017.

Privremene rang liste dostupne su na mrežnim stranicama Sveučilišta u Zagrebu:
www.unizg.hr/studiji-i-studiranje/upisi-stipendije-priznavanja/stipendije

Kandidati koji nisu ostvarili pravo na stipendiju mogu u roku tri dana, zaključno s 12. ožujka 2017. do 16 sati podnijeti Povjerenstvu za dodjelu stipendija Sveučilišta u Zagrebu pisani prigovor elektroničkim putem na adresu: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Prigovore mogu podnositi isključivo kandidati osobno.

Ukoliko je student/ica ostvario/la pravo na neku drugu stipendiju i želi odustati od prava na stipendiju Sveučilišta u Zagrebu, molimo ga/ju da nas o tome obavijesti pisanom izjavom na mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

Napominjemo da uz stipendiju Sveučilišta u Zagrebu nije moguće primati nijednu drugu stipendiju.