Poziv na edukaciju "Ekspresivne art terapije u edukaciji i rehabilitaciji – Modul I" u sklopu Centra za cjeloživotno obrazovanje Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta (listopad 2019.)

Poštovane kolegice i kolege!

Centar za cjeloživotno učenje Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta (ERF) Sveučilišta u Zagrebu s velikim Vas zadovoljstvom poziva na sudjelovanje u edukaciji „Ekspresivne art terapije u edukaciji i rehabilitaciji – Modul I“.

Edukaciju izvode izv. prof. dr. sc. Renata Martinec, doc. dr. sc. Damir Miholić, doc. dr. sc. Ana Katušić i Margareta Vidmar, mag. rehab. educ.

Cilj edukacije je usmjeren na usvajanje bazičnih znanja i specifičnih tehnika iz područja primjene ekspresivnih art terapija u okviru 4 tematska područja:

  1. psihodrama,
  2. likovna terapija,
  3. muzikoterapija i
  4. terapija pokretom i plesom.

U tu svrhu, u okviru 24 sata radionica/praktičnog rada biti će obrađeni različiti pristupi koji mogu doprinijeti boljem razumijevanju vlastitih i tuđih psihoemocionalnih reakcija, posrednom izražavanju vlastitih emocionalnih stanja i potreba, stjecanju uvida u problemsku situaciju, te otkrivanju novih obrazaca djelovanja i ponašanja.

Edukaciju priznaje i boduje Hrvatska komora edukacijskih rehabilitatora (HKER).

Edukacija će se održati 18., 19, 25., i 26. listopada 2019. godine na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (Borongajska cesta 83f, 10 000 Zagreb), dvorana Mljet (zgrada Centra za rehabilitaciju).

Edukacija se također može održavati u drugim gradovima ukoliko pojedina ustanova (ili više njih) lokalno prijavi minimalan broj polaznika. U tom se slučaju termin i cijena edukacije dogovaraju posebno.

Minimalan broj polaznika je 15, a maksimalni 20.

Ukoliko se prijavi više od 20 polaznika, organizirat će se novi termin održavanja edukacije.

U nastavku su navedene sve relevantne informacije o edukaciji, a obrazac za prijavu moguće je naći i na poveznici Aktualne edukacije Centra za cjeloživotno učenje.

Edukacija je osmišljena na temelju dosadašnjih pozitivnih iskustava koja su pokazala da ekspresivne art terapije mogu predstavljati vrijedan pristup u radu s djecom i odraslima u različitim edukacijskim i rehabilitacijskim uvjetima. U tom smislu, nadamo se da ćete prepoznati važnost i korisnost ove edukacije za Vaš budući rad!

Ispunjeni prijavni obrazac možete poslati e-mailom na: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Radujemo se Vašem interesu i dolasku!

Srdačno,
Izv.prof.dr.sc. Renata Martinec, voditeljica edukacije
Doc.dr.sc. Damir Miholić, voditelj edukacije
Izv.prof.dr.sc. Neven Ricijaš, voditelj Centra za cjeloživotno učenje

Edukacija iz senzorne integracije "Senzorna integracija - Modul I, Modul II, Modul III, Modul IV, Stručni modul II i Stručni modul III"

Poštovane kolegice i kolege!

obavještavamo Vas da se edukacija iz STRUČNOG MODULA 2 održava u terminu 28. i 29.6.2019.

Edukacija iz MODULA 2 odgođena je za jesen 2019.

Novi ciklus edukacija (Modul 1, Modul 2, Modul 3, Modul 4, Stručni modul 2, Stručni modul 3) održava se na jesen 2019. Termini će biti objavljeni početkom rujna 2019.

Za sve navedene module moguće je poslati prijavnicu kao predbilježbu za iste.

U slučaju većeg broja polaznika izvan Zagreba, edukacija se može organizirati u drugom gradu/ustanovi. U slučaju većeg interesa za pojedine module, postoji mogućnost organiziranja dodatnih termina prema dogovoru.

Detaljnije informacije dostupne su na sljedećoj poveznici: Centar za cjeloživotno obrazovanje

Radujemo se Vašem interesu i dolasku!

Srdačno,
prof.dr.sc. Rea Fulgosi Masnjak, voditeljica edukacije
izv.prof.dr.sc. Neven Ricijaš, voditelj Centra za cjeloživotno obrazovanje

Poziv na edukaciju "Ekspresivne art terapije u edukaciji i rehabilitaciji – Modul I" u sklopu Centra za cjeloživotno obrazovanje Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta (travanj 2019.)

Poštovane kolegice i kolege!

Centar za cjeloživotno obrazovanje Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta (ERF) Sveučilišta u Zagrebu s velikim Vas zadovoljstvom poziva na sudjelovanje u edukaciji „Ekspresivne art terapije u edukaciji i rehabilitaciji – Modul I“.

Edukaciju izvode izv. prof. dr. sc. Renata Martinec, doc. dr. sc. Damir Miholić, doc. dr. sc. Ana Katušić i Margareta Vidmar, mag. rehab. educ.

Cilj edukacije je usmjeren na usvajanje bazičnih znanja i specifičnih tehnika iz područja primjene ekspresivnih art terapija u okviru 4 tematska područja: psihodrama, likovna terapija, muzikoterapija i terapija pokretom i plesom. U tu svrhu, u okviru 24 sata radionica/praktičnog rada biti će obrađeni različiti pristupi koji mogu doprinijeti boljem razumijevanju vlastitih i tuđih psihoemocionalnih reakcija, posrednom izražavanju vlastitih emocionalnih stanja i potreba, stjecanju uvida u problemsku situaciju, te otkrivanju novih obrazaca djelovanja i ponašanja.

Edukaciju priznaje i boduje Hrvatska komora edukacijskih rehabilitatora (HKER).

Edukacija će se održati 05., 06., 12., i 13. travnja 2019. godine na Edukacijskorehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (Borongajska cesta 83f, 10 000 Zagreb), dvorana Mljet (zgrada Centra za rehabilitaciju).

Edukacija se također može održavati u drugim gradovima ukoliko pojedina ustanova (ili više njih) lokalno prijavi minimalan broj polaznika. U tom se slučaju termin i cijena edukacije dogovaraju posebno.

Minimalan broj polaznika je 15, a maksimalni 20.

Ukoliko se prijavi više od 20 polaznika, organizirat će se novi termin održavanja edukacije.

U nastavku su navedene sve relevantne informacije o edukaciji, a obrazac za prijavu moguće je naći na web-stranici Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta – pod Aktualne edukacije Centra za cjeloživotno obrazovanje.

Edukacija je osmišljena na temelju dosadašnjih pozitivnih iskustava koja su pokazala da ekspresivne art terapije mogu predstavljati vrijedan pristup u radu s djecom i odraslima u različitim edukacijskim i rehabilitacijskim uvjetima. U tom smislu, nadamo se da ćete prepoznati važnost i korisnost ove edukacije za Vaš budući rad!

Ispunjeni prijavni obrazac možete poslati e-mailom na: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Radujemo se Vašem interesu i dolasku!

Srdačno,

Izv.prof.dr.sc. Renata Martinec, voditeljica edukacije
Doc.dr.sc. Damir Miholić, voditelj edukacije
Izv.prof.dr.sc. Neven Ricijaš, voditelj Centra za cjeloživotno obrazovanje

U nastavku je dostupan detaljan opis edukacije te obrazac za prijavu.

Poziv na edukaciju "Ekspresivne art terapije u edukaciji i rehabilitaciji – Modul II" u sklopu Centra za cjeloživotno obrazovanje Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta (svibanj 2019.)

Poštovane kolegice i kolege!

Centar za cjeloživotno obrazovanje (COO) Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta (ERF) Sveučilišta u Zagrebu s velikim Vas zadovoljstvom poziva na sudjelovanje u edukaciji „Ekspresivne art terapije u edukaciji i rehabilitaciji – Modul II“.

Edukaciju izvode izv. prof. dr. sc. Renata Martinec, doc. dr. sc. Damir Miholić, doc. dr. sc. Ana Katušić i Margareta Vidmar, mag. rehab. educ.

Edukaciju priznaje i boduje Hrvatska komora edukacijskih rehabilitatora (HKER).

Preduvjet za sudjelovanje je završen Modul I ove edukacije, na koji se Modul II sadržajno i iskustveno nadovezuje, a usmjeren je na daljnju razradu specifičnih tehnika kao i na usvajanje novih znanja u okviru 4 tematska područja - psihodrama, likovna terapija, muzikoterapija i terapija pokretom i plesom. Modul je koncipiran kroz 24 sata radionica/praktičnog rada.

Edukacija će se održati 03., 04., 10. i 11. svibnja 2019. godine na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (Borongajska cesta 83f, 10 000 Zagreb), dvorana Mljet (zgrada Centra za rehabilitaciju).

Minimalan broj polaznika je 10, a maksimalni 16.

U nastavku su navedene sve relevantne informacije o edukaciji, a obrazac za prijavu moguće je naći na web-stranici Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta – pod Aktualne edukacije Centra za cjeloživotno obrazovanje.

Ispunjeni prijavni obrazac možete poslati e-mailom na: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Radujemo se Vašem interesu i dolasku!

Srdačno,
Izv.prof.dr.sc. Renata Martinec, voditeljica edukacije
Doc.dr.sc. Damir Miholić, voditelj edukacije
Izv.prof.dr.sc. Neven Ricijaš, voditelj Centra za cjeloživotno obrazovanje

Poziv na edukacije iz senzorne integracije "Senzorna integracija - Modul I, Modul II, Modul III, Modul IV, Stručni modul II i Stručni modul III" u 2019. godini u organizaciji Centra za cjeloživotno obrazovanje ERF-a

Poštovane kolegice i kolege!

Centar za cjeloživotno obrazovanje Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta (ERF) Sveučilišta u Zagrebu s velikim Vas zadovoljstvom poziva na sudjelovanje u edukacijama iz područja senzorne integracije "Senzorna integracija - Modul I, Modul II, Modul III, Modul IV-Supervizija, Stručni modul II i Stručni modul III", prema metodi A. J. Ayres.

Edukaciju izvode prof.dr.sc. Rea Fulgosi-Masnjak voditeljica Kabineta za senzornu integraciju, Centra za rehabilitaciju ERF-a sa suradnicima, stručnjacima koji posjeduju međunarodne certifikate za područje senzorne integracije. Pozitivna i vrijedna iskustva polaznika dosadašnjih višegodišnjih edukacija potvrđuju njezinu korisnost i potrebu kontinuiranog provođenja novih edukacija s ovom temom, jer senzornu je integraciju potrebno razvijati i poticati u radu s djecom, učenicima i odraslim osobama s i bez teškoća u razvoju, s poremećajima iz autističnog spektra i razvojnim teškoćama koje imaju senzornu komponentu.

Ove edukacije otvaraju mogućnost premošćivanja brojnih nedostataka prisutnih u našoj praksi. Naime, stručnjaci su suočeni s nedostatnim mogućnostima stručnoga usavršavanja i nerijetko prepušteni samima sebi u svakodnevnom radu. Roditelji i djeca, također su suočeni s nedostatnim brojem mjesta koja nude primjerene terapijske pristupe i provode poticanje senzorne integracije. Zbog ovih, a i drugih razloga, često s djecom i učenicima s teškoćama u razvoju rade nedovoljno kvalificirani stručnjaci.

Objavljujemo NOVE termine za koje primamo prijave:

  • Edukacija iz Modula I održat će se: 10. i 11. svibnja 2019.
  • Edukacija iz Modula II održat će se: jesen 2019.
  • Edukacija iz Modula III održat će se: 29. i 30. ožujka 2019.
  • Edukacija iz Modula IV održat će se: jesen 2019.
  • Edukacija iz Stručnog modula II održat će se: 21. i 22. lipnja 2019.
  • Edukacija iz Stručnog modula III održat će se: 15. i 16. ožujka 2019.

Za sve navedene module moguće je poslati prijavnicu kao predbilježbu za iste.

U slučaju većeg broja polaznika izvan Zagreba, edukacija se može organizirati u drugom gradu/ustanovi. U slučaju većeg interesa za pojedine module, postoji mogućnost organiziranja dodatnih termina prema dogovoru.

U prilozima se nalaze sve relevantne informacije o edukaciji/modulima, kao i obrasci za prijavu.

Nadamo se da ćete prepoznati važnost i korisnost ovih edukacija za Vaš budući rad!

Ispunjeni prijavni obrazac možete poslati e-mail-om na: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Radujemo se Vašem interesu i dolasku!

Srdačno,
prof. dr. sc. Rea Fulgosi Masnjak, voditeljica edukacije
izv. prof. dr. sc. Neven Ricijaš, voditelj Centra za cjeloživotno obrazovanje