Ažurirani raspored predavanja za zimski semestar ak. god. 2019./2020.

U nastavku je dostupan ažurirani raspored predavanja za redovite preddiplomske i diplomske studije za zimski semestar ak. god. 2019./2020.

Nastava će za redovite studente preddiplomskih i diplomskih studija početi u utorak, 1. listopada 2019.

Javna obrana specijalističkog rada pristupnice Sane Lukenda 1. listopada 2019.

Javna obrana specijalističkog rada pristupnice Sane Lukenda pod naslovom "Prikaz programa rane intervencije usmjerene na roditelje" održat će se na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu u utorak, 1. listopada 2019. godine u dvorani P1 s početkom u 13:00 sati.

Obrana će se održati pred Povjerenstvom u sastavu:

  1. izv. prof. dr. sc. Ana Wagner Jakab,
    Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, predsjednica Povjerenstva
  2. izv. prof. dr. sc. Jasmina Ivšac Pavlišac,
    Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, članica
  3. doc. dr. sc. Marina Milić Babić, vanjska članica

Privremeni rezultati Natječaja za upis u I. godinu diplomskih studija ERF-a u ak. god. 2019./2020.

U nastavku su dostupne privremene liste s poretkom pristupnika za upis na diplomske studije Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta u ak. god. 2019./2020.

Žalbe na privremenu listu s poretkom pristupnika mogu se slati isključivo e-mailom na adresu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. u roku od 48 sati od objave liste.

Završne liste s poretkom pristupnika objavit će se u ponedjeljak 23. rujna 2019. na mrežnoj stranici ERF-a.

Detaljnije informacije o postupku upisa bit će dostupne objavom završnih lista.

Dodatne informacije moguće je dobiti u Studentskoj referadi ERF-a na tel: 01 245 7532.

Završni rezultati Natječaja za upis u I. godinu diplomskih studija ERF-a u ak. god. 2019./2020.

U nastavku su dostupne završne liste s poretkom pristupnika za upis na diplomske studije Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta u ak. god. 2019./2020.

Upisi u I. godinu diplomskih studija u ak. god. 2019./2020. izvršit će se na osnovi završnih lista s poretkom pristupnika od 25. do 27. rujna 2019. godine prema sljedećem rasporedu:

SRIJEDA, 25.9.2019. u 9:00 sati
Studij EDUKACIJSKA REHABILITACIJA

ČETVRTAK, 26.9.2019. u 9:00 sati
Studij LOGOPEDIJA

PETAK, 27.9.2019. u 9:00 sati
Studij SOCIJALNA PEDAGOGIJA

Detaljne informacije o postupku upisa dostupne su u nastavku u Uputama za upis u I. godinu diplomskog studija u ak.god. 2019./2020. i na poveznici Upisi na diplomske studije.

Dodatne informacije moguće je dobiti i u Studentskoj referadi ERF-a na tel: 01 245 7532.

Upis u 2. godinu redovitog preddiplomskog studija Logopedija 19. rujna 2019. - PROMJENA

Zbog planiranih radova HEP-a na postrojenjima elektroenergetske mreže u Kampusu Borongaj u četvrtak, 19. rujna 2019. u periodu od 08:00 do 12:00 sati, u prekidu će biti opskrba električnom energijom na adresi Borongajska cesta 83.

Zbog prethodno navedenog, upisi u 2. godinu preddiplomskog studija Logopedija u ak. god. 2019./2020. održat će se u četvrtak, 19. rujna 2019., ali s početkom u 11:30 sati.