Upisi na preddiplomske studije u jesenskom upisnom roku 2019.

Nakon provedenog ljetnog upisnog roka za upis u I. godinu preddiplomskih studija Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu u ak. god. 2019./2020. ostalo je nepopunjeno 12 mjesta za pristupnike državljane RH, 2 mjesta za pristupnike strane državljane i 4 mjesta za pripadnike hrvatske manjine u europskim državama i Hrvate iseljenike u prekomorskim i europskim državama i njihove potomke definirane čl. 2. Zakona o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan RH:

 • redoviti preddiplomski studij Rehabilitacija - 1 mjesto za strane državljane,
 • redoviti preddiplomski studij Socijalna pedagogija - 1 mjesto za strane državljane,
 • izvanredni preddiplomski studij Rehabilitacija - 12 mjesta za državljane RH koji polažu državnu maturu,

Hrvati izvan Republike Hrvatske:

 • redoviti preddiplomski studij Rehabilitacija - 2 mjesta,
 • redoviti preddiplomski studij Socijalna pedagogija - 1 mjesto,
 • redoviti preddiplomski studij Logopedija - 1 mjesto.

Prijave studija putem NISpVU sustava (www.postani-student.hr) počinju u utorak, 23. srpnja 2019. godine.

Postupak prijave za upis na preddiplomske studije ERF-a u jesenskom upisnom roku detaljno je opisan na poveznici Jesenski upisni rok 2019 i u Vodiču za upis u I. godinu preddiplomskih studija ERF-a

Završna rang-lista pristupnika za upis na izvanredni preddiplomski sveučilišni studij Rehabilitacija u ak. god. 2019./2020. (državljani RH koji su četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje završili u RH prije 2010.)

Temeljem Natječaja za upis studenata u I. godinu sveučilišnih preddiplomskih, integriranih preddiplomskih i diplomskih te stručnih preddiplomskih studija u akademskoj godini 2019./2020. objavljenog na mrežnoj stranici Sveučilišta u Zagrebu 23. svibnja 2019. godine, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu donosi Završnu rang-listu pristupnika za upis na izvanredni preddiplomski sveučilišni studij Rehabilitacija u ak. god. 2019./2020. (državljani RH koji su četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje završili u RH prije 2010.)

Upisi u prvu godinu izvanrednog preddiplomskkog studija Rehabilitacija za pristupnike koji su ostvarili pravo upisa u kvoti državljani RH koji su četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje završili u RH prije 2010. godine održat će se u utorak, 16. srpnja 2019. u 12 sati.

Dokumenti potrebni za upis:

 1. Domovnica / e-Domovnica iz sustava e-Građani
 2. Rodni list s OIB-om / e-Rodni list iz sustava e-Građani
 3. Originali svjedodžbi svih razreda srednje škole i original svjedodžbe o završnom ispitu
  i
 4. Dvije fotografije (4x6 cm)
  Uputa: pozadina fotografije mora biti jednobojna (svijetle nijanse, a idealno svijetlosiva) i ne smije imati nikakve uzorke. Fotografija smije prikazivati isključivo fotografiranu osobu (nikakve druge osobe ili predmete).
 5. Upisni materijal (svi pristupnici preuzimaju na dan upisa na porti Fakulteta uz predočenje potvrde o izvršenoj uplati troškova u iznosu od 400,00 kuna).
  Pristupnici uplatu mogu izvršiti na:
  IBAN broj ERF-a: HR8723600001101355137
  Poziv na broj: OIB pristupnika
  Opis plaćanja: Troškovi upisa 2019./2020.
 6. Potvrda o uplati školarine u jednokratnom iznosu od 9.200,00 kuna
  Pristupnici koji plaćaju školarinu, uplatu mogu izvršiti na:
  IBAN broj ERF-a: HR8723600001101355137
  Poziv na broj: OIB pristupnika
  Opis plaćanja: Školarina za 2019./2020.

Školarina se uplaćuje jednokratno te je prilikom upisa potrebno priložiti potvrdu o izvršenoj uplati školarine.

VAŽNA NAPOMENA!
Na upis je potrebno doći osobno u propisanom roku prema navedenom rasporedu upisa. Ako pristupnik nije u mogućnosti doći osobno, upis može izvršiti druga osoba isključivo uz punomoć ovjerenom kod javnog bilježnika. U punomoći je potrebno navest ime, prezime i OIB osobe koju se opunomoćuje, zamjena opunomoćene osobe nije moguća. Opunomoćena osoba treba se na dan upisa javiti u studentsku referadu s punomoći i dokumentom u kojem je naveden OIB iste.

Za pristupnike koji ne dođu osobno na upis neće moći biti izrađene studentske iskaznice do početka akademske godine 2019./2020.

PRISTUPNICI KOJI SU OSTVARILI PRAVO NA UPIS GUBE TO PRAVO AKO SE NE UPIŠU U PROPISANOM ROKU.

Prijave za upis u I. godinu izvanrednog preddiplomskog studija Rehabilitacija u ak. god. 2019./2020. za državljane RH koji su četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje završili u RH prije 2010. godine

Prijave za upis u I. godinu izvanrednog preddiplomskog studija Rehabilitacija u ak. god. 2019./2020. za državljane RH koji su četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje završili u RH prije 2010. godine moguće su od 17. do 28. lipnja 2019. godine.

Pozivaju se zainteresirani pristupnici da u navedenom razdoblju dostave (isključivo poštom) potrebnu dokumentaciju na adresu Fakulteta.

Upisne kvote

Upisne kvote za ak. god. 2019./2020. za izvanredni preddiplomski sveučilišni studij Rehabilitacija za državljane RH koji su četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje završili u RH prije 2010. godine: 20

Uvjeti upisa u I. godinu izvanrednog preddiplomskog sveučilišnog studija Rehabilitacija

Uvjeti upisa za izvanredni preddiplomski studij Rehabilitacija za državljane RH koji su četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje završili u RH prije 2010. godine:

 1. završena najmanje četverogodišnja srednja škola prije 2010. godine u RH tj. prije provođenja državne mature
 2. zaposlenje ili iskustvo u radu s osobama s teškoćama

Samo pristupnici koji ispunjavaju uvjete upisa (pod toč. 1. i 2.) pristupaju razredbenom postupku pojedinog studija.

Razredbeni postupak

Razredbeni postupak za izvanredni preddiplomski sveučilišni studij Rehabilitacija za državljane RH koji su četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje završili u RH prije 2010.:

 • pisana provjera znanja iz biologije, psihologije i sociologije,
 • procjena informiranosti, sklonosti i motiviranosti za studij,
 • procjena funkcionalnih sposobnosti i vještina potrebnih za studij – isključujući je čimbenik (negativna procjena predstavlja nemogućnost upisa na navedeni studij)

Razredbeni prag i rang-lista

Razredbeni prag čini 50% točno riješenih zadataka u pisanoj provjeri znanja iz biologije, psihologije i sociologije.

Pristupnici koji nisu ostvarili 50% točno riješenih zadataka u pisanoj provjeri znanja iz biologije, psihologije i sociologije isključuju se iz daljnjeg tijeka razredbenog postupka.

Pristupnici koji nisu zadovoljili na procjeni funkcionalnih sposobnosti i vještina potrebnih za studij isključuju se iz daljnjeg tijeka razredbenog postupka.

Rang-lista pristupnika za upis na izvanredni preddiplomski sveučilišni studij Rehabilitacija za državljane RH koji su četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje završili u RH prije 2010. godine bit će sastavljena prema:

 1. uspjehu u srednjoj školi – do 260 bodova
 2. uspjehu u pisanoj provjeri znanja iz biologije, psihologije i sociologije – do 600 bodova
 3. uspjehu na procjeni informiranosti, sklonosti i motiviranosti za studij – do 120 bodova

Razredbeni postupak za državljane RH koji su četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje završili u RH prije 2010. godine i rangiranje pristupnika (neće se provoditi putem Središnjeg prijavnog ureda pri AZVO-u i sustava NISpVU) u nadležnosti je Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Razredbeni postupak za upis na izvanredni preddiplomski sveučilišni studij Rehabilitacija za državljane RH koji su četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje završili u RH prije 2010. godine u ljetnom upisnom roku održat će se 8. srpnja 2019.

Privremena rang-lista pristupnika bit će objavljena 9. srpnja 2019. godine na mrežnoj stranici Fakulteta. U roku od 48 sati od objave privremene rang liste, pristupnici imaju pravo prigovora na rezultate pisane provjere znanja. Prigovor se podnosi Fakultetu isključivo elektroničkim putem na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

Završna rang-lista pristupnika bit će objavljena 12. srpnja 2019. godine na mrežnoj stranici Fakulteta.

Literatura za pisanu provjeru znanja iz biologije, psihologije sociologije

Literaturu za pisanu provjeru znanja iz biologije, psihologije i sociologije čine sljedeći udžbenici:

 • Psihologija: udžbenik iz psihologije, autor: Denis Bratko, izdavač: Profil, godina izdanja: 2013
 • Sociologija: udžbenik iz sociologije, autor: Nenad Fanuko, izdavač: Profil, godina izdanja: 2013
 • Život 3: udžbenik iz biologije, autori: Žaklin Lukša, Sanja Mikulić, izdavač: Školska knjiga, godina izdanja 2015.

Prijava za upis

Prijava za upis u I. godinu izvanrednog preddiplomskog sveučilišnog studija Rehabilitacija u ak. god. 2019./2020. za državljane RH koji su četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje završili u RH prije 2010. godine sastoji se od:

 1. Prijave za pristup razredbenom postupku
  Pristupnik šalje ispunjeni obrazac za prijavu studija
  Obrazac za prijavu razredbenog postupka (završena škola prije 2010. godine)
 2. Svjedodžbe svih razreda srednje škole
 3. Svjedodžba o završenoj četverogodišnjoj srednjoj školi
 4. Domovnica ili e-Domovnica
 5. Rodni list s OIB-om ili e-Rodni list
 6. Uvjerenje/dokaz o radu s osobama s teškoćama
 7. Potvrde o uplati troškova razredbenog postupka

Pristupnici plaćaju troškove razredbenog postupka u iznosu od 250,00 kuna.
Navedeni iznos se uplaćuje na
IBAN ERF-a: HR8723600001101355137 (Zagrebačka banka d.d.)
Opis plaćanja: Razredbeni postupak 2019
Model: 00
Poziv na broj primatelja: OIB PRISTUPNIKA

Dokumentaciju navedenu pod toč. 1. – 7. pristupnici dostavljaju isključivo poštom od 17. do 28. lipnja 2019. godine na adresu ERF-a:
Sveučilište u Zagrebu
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
Prijava za razredbeni postupak
Znanstveno-učilišni kampus Borongaj
Borongajska cesta 83f
10000 Zagreb

Nepotpune i nepravovremene prijave neće biti razmatrane.

NAPOMENA:
Osobni podaci pristupnika (državljani RH koji su četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje završili u RH prije 2010. godine) iz podnesenih prijava za razredbeni postupak, koristit će se u svrhu organiziranja razredbenog postupka i u statističke svrhe te će biti dostupni zaposlenicima Fakulteta koji sudjeluju u pripremi i provođenju razredbenog postupka. Ime i prezime pristupnika (i datum rođenja samo ako postoje pristupnici istog imena i prezimena) objavit će se javno, na mrežnoj stranici Fakulteta, u rasporedu održavanja razredbenog postupka i u rang-listi.

Dodatne informacije dostupne su u Vodiču za upis u I. godinu preddiplomskih studija ERF-a, i u Natječaju za upis studenata u I. godinu sveučilišnih preddiplomskih, integriranih preddiplomskih i diplomskih te stručnih preddiplomskih studija u akademskoj godini 2019./2020. koji raspisuje Sveučilište u Zagrebu na svojim mrežnim stranicama (www.unizg.hr).

Privremena rang-lista pristupnika za upis na izvanredni preddiplomski sveučilišni studij Rehabilitacija u ak. god. 2019./2020. (državljani RH koji su četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje završili u RH prije 2010.)

Temeljem Natječaja za upis studenata u I. godinu sveučilišnih preddiplomskih, integriranih preddiplomskih i diplomskih te stručnih preddiplomskih studija u akademskoj godini 2019./2020. objavljenog na mrežnoj stranici Sveučilišta u Zagrebu 23. svibnja 2019. godine, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu donosi Privremenu rang-listu pristupnika za upis na izvanredni preddiplomski sveučilišni studij Rehabilitacija u ak. god. 2019./2020. (državljani RH koji su četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje završili u RH prije 2010.)

U roku od 48 sati od objave privremene rang-liste, pristupnici imaju pravo prigovora na rezultate pisane provjere znanja. Prigovor se podnosi Fakultetu isključivo elektroničkim putem na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Završna rang-lista pristupnika bit će objavljena 12. srpnja 2019. na mrežnoj stranici Fakulteta.

ERF u TV emisiji Sveučilišni Zagreb

TV emisija Sveučilišni Zagreb mozaična je emisija čiji je cilj praćenje svih važnih događaja u organizaciji sastavnica Sveučilišta u Zagrebu, predstavljanje značajnih projekata i izvannastavnih aktivnosti koje na sastavnicama provode studenti i nastavnici te svih gospodarskih subjekata s kojima sastavnice Sveučilišta u Zagrebu ostvaruju suradnju.

Emisija se premijerno prikazuje ponedjeljkom u 22.30 sata, a reprizno utorkom u 3.45 i subotom u 12.30 sati na televiziji Z1.

U ponedjeljak, 13. svibnja 2019. godine u emisiji je gostovala dekanica Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, izv. prof. dr. sc. Snježana Sekušak-Galešev.