Academic Year 2021/2022

Winter Semester: 4 October 2021 - 28 January 2022
Winter Examination Period: 31 January - 18 February 2022

Summer Semester: 21 February - 3 June 2022
Summer Examination Period: 7 June - 2 July 2021Održan Erasmus+ info dan za studente ERF-a

Na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu u petak, 1. veljače 2019. godine održan je Info dan za studente koji se prijavljuju na Erasmus+ natječaj za studijski boravak u 2019/2020. Na sastanku su studentima objašnjene procedure prijave, odabira stranih fakulteta ali i postupak odabira kandidata te kasnije postupak prijave na strano sveučilište. Studentice koje su već boravile na mobilnosti iznijele su zainteresiranim studentima svoja iskustva i potaknule ih na prijavu na natječaj.