Academic Year 2018/19

Winter Semester: 1 October 2018 - 25 January 2019
Winter Examination Period: 28 January - 22 February 2019

Summer Semester: 25 February - 7 June 2019
Summer Examination Period: 10 June - 5 July 2019Treći krug Natječaja za mobilnost studenata u svrhu stručne prakse Erasmus+ za akademsku godinu 2017./18. - PRODUŽEN ROK PRIJAVE DO 30. OŽUJKA 2018.

3. krug Natječaja za mobilnost studenata u svrhu stručne prakse Erasmus+ za akademsku godinu 2017./18. još jednom produžen.

NOVI rok za online prijave: 30. ožujka 2018. do 12:00h.
Rok za dostavu prijavne dokumentacije: 30. ožujka 2018. (do kraja radnog dana).

Treći krug Natječaja namijenjen je studentima koji sa stručnom praksom žele početi u periodu 2.5.2018. - 30.7.2018. Završetak mobilnosti je najkasnije 30.9.2018.

Tekst Natječaja dostupan je na mrežnoj stranici Sveučilišta u Zagrebu.