Logotype

BRZI LINKOVI

Međunarodna suradnja
Opširnije...

Kako do nas
Opširnije...

Ispitni rokovi

ispitni rokovi za tekuću akademsku godinu.
Opširnije...

Rezultati ispita

rezultati ispita i kolokvija.
Opširnije...

Nastavnički portal

Prijava na nastavnički portal.
Prijavi se...

Prijava ispita

Prijava na studomat.
Prijavi se...

Webmail

Prijava na webmail.
Prijavi se...

 

 

 

 

 

 

Sveučilište u Zagrebu
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
Borongajska cesta 83f

Preddiplomski studij Socijalne pedagogije

Studij socijalne pedagogije osposobljava stručnjake za znanstveno-istraživački i praktičan rad na primarnoj prevenciji, detekciji, dijagnosticiranju, ranim intervencijama i tretmanu, procesuiranju i naknadnom staranju za djecu, mladež i odrasle osobe s rizikom za poremećaje ili s poremećajima u ponašanju, te njihovim socijalnim okruženjem, u funkciji odgoja, socijalizacije, rehabilitacije i socijalne inegracije.

Ovaj studij pruža potrebnu naobrazbu koja je već afirmirala stručnjake za rad u savjetovalištima, predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama, dječjim i đačkim domovima, centrima za socijalnu skrb, centrima za odgoj djece i mladeži, dispanzerima i centrima za mentalno zdravlje, odgojnim domovima, državnim odvjetništvima, sudovima, odgojnim zavodima, kaznenim zavodima, okružnim zatvorima, policijskim postajama, psihijatrijskim klinikama i istraživačkim centrima.

Socijalni pedagozi su se opredijelili za rad s pojedincima, grupama i zajednicama u riziku ili s već ispoljenim poteškoćama i problemima socijalne integracije. Prateći i proučavajući promjene na planu fenomena poremećaja u ponašanju djece, mladih i odraslih osoba, ali i preveniranja i/ili sankcioniranja tih ponašanja kroz protekla desetljeća socijalna pedagogija je prešla put od reaktivne struke i znanosti kojoj je cilj bio baviti se simptomima osobne i društvene nefunkcionalnosti k proaktivnoj struci i znanosti s ciljem poticanja i osnaživanja pojedinaca i društva u cjelini da funkcionira na principima zadovoljenja potreba i zaštite prava.

kolegiji i silabusi preddiplomskog studija Socijalne pedagogije

plan i program preddiplomskog studija Socijalne pedagogije

 
Design by Free Web Templates